dokument:

Podgląd dokumentu PDF

Dokument dotyczy następujących opakowań: 30 gramów (2%).

pobierz plik PDF

Trwa ładowanie PDF...1 CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Gynoxin, 20 mg/g (2%), krem dopochwowy 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 100 g kremu dopochwowego zawiera 2 g azotanu fentikonazolu (Fenticonazoli nitras). Substancje pomocnicze o znanym działaniu: glikol propylenowy, lanolina uwodorniona, alkohol cetylowy.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania Drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych (zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy). Gynoxin przeznaczony jest do stosowania u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 16 lat.

U kobiet w wieku powyżej 60 lat, Gynoxin można stosować po konsultacji z lekarzem.

4.2 Dawkowanie i sposób podawania Dorośli i młodzież w wieku powyżej 16 lat U kobiet w wieku powyżej 60 lat, Gynoxin można stosować po konsultacji z lekarzem.

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności Gynoxin u dzieci i młodzieży poniżej 16 lat.

Kremu dopochwowego nie należy stosować jednocześnie z mechanicznymi środkami antykoncepcyjnymi (patrz punkt 4.5). Gynoxin nie jest zalecany do stosowania w czasie ciąży i laktacji (patrz punkt 4.6). Produkt leczniczy Gynoxin zawiera glikol propylenowy, który może powodować podrażnienie skóry oraz lanolinę uwodornioną i alkohol cetylowy, które mogą powodować miejscową reakcję skórną (np. kontaktowe zapalenie skóry). W przypadku wystąpienia miejscowego podrażnienia lub reakcji alergicznej leczenie należy przerwać.

4.5 Interakcje z innymi produktami (...);

Data zapisu lub ostatniej weryfikacji dokumentu: około miesiąca temu.
Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych [link].

Ulotki innych produktów zawierających fenticonazole