dokument:

Podgląd dokumentu PDF

Dokument dotyczy następujących opakowań: 25 gramów, 35 gramów, 50 gramów.

pobierz plik PDF

Trwa ładowanie PDF...Data zapisu lub ostatniej weryfikacji dokumentu: około 2 miesięcy temu.
Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych [link].

Ulotki innych produktów zawierających guttae stomachicae

W kolejności według dostępności w aptekach.

Wersja tekstowa dokumentu

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika GUTTAE STOMACHICAE

Krople doustne

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

  • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
  • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
  • Jeśli u pacjenta wystapią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4
  • Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

1. Co to jest lek Guttae Stomachicae i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Guttae Stomachicae

3. Jak stosować lek Guttae Stomachicae

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Guttae Stomachicae

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Guttae Stomachicae i w jakim celu się go stosuje

Tradycyjny produkt leczniczy roślinny do stosowania w określonych wskazaniach, wynikających z jego długotrwałego stosowania.

Wskazania

Tradycyjnie stosowany jako środek pobudzający wydzielanie soków trawiennych w zaburzeniach trawienia (niestrawność, wzdęcia, brak łaknienia).

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Guttae Stomachicae

Kiedy nie stosować leku Guttae Stomachicae:

  • jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczciem przyjmowania Guttae Stomachicae należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Lek Guttae Stomachicae a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Obecny w Guttae Stomachicae Intrakt z dziurawca może osłabiać działanie cyklosporyn, digoksyny1, doustnych środków antykoncepcyjnych, indynawiru, teofiliny, warfaryny2.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Ze względu na brak danych nie zaleca się stosowania u kobiet w okresie ciąży i karmienia piersią; przed użyciem należy poradzić się lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Zawartość etanolu w preparacie wynosi około 65,0% ÷ 75,0% etanolu. Dawka jednorazowa 15 kropli zawiera około 0,25 g alkoholu, co jest równoważne 6,3 ml piwa lub 2,6 ml wina.

Dawka jednorazowa 40 kropli zawiera około 0,8 g etanolu, co jest równoważne 20 ml piwa lub 8 ml wina.

Ze względu na zawartość etanolu lek może wpływać na prowadzenie pojazdów i obsługę maszyn.

Lek zawiera etanol (alkohol).

15 kropli leku zawiera około 0,25 g alkoholu etylowego, z tego względu nie zaleca się stosowania u pacjentów z chorobami wątroby, padaczką, uszkodzeniem mózgu lub chorobą umysłową oraz u osób z chorobą alkoholową.

3. Jak stosować lek Guttae Stomachicae

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Stosować doustnie.

Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: 15-40 kropli (co odpowiada 0,6-2 ml) - na pół szklanki wody, 3-4 razy dziennie 30 minut przed jedzeniem lub doraźnie w zaburzeniach trawienia.

Stosowanie u dzieci

Ze względu na brak danych i zawartość alkoholu nie zaleca się stosowania u dzieci poniżej 12 roku życia.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Guttae Stomachicae jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Guttae Stomachicae

Nie są dostępne dane dotyczące przedawkowania leku, jednakże w przypadku przedawkowania leku przez osoby kierujące pojazdami istnieje możliwość osłabienia zdolności psychofizycznych i wykrycia alkoholu w powietrzu wydychanym.

Pominięcia zastosowania leku Guttae Stomachicae

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Guttae Stomachicae może powodować działanie niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Ze względu na obecność w kroplach intraktu z dziurawca może wystąpić uwrażliwienie skóry na promieniowanie nadfioletowe, zwłaszcza u osób z jasną karnacją.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49-21-301, fax: +48 22 49-21-309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Działanie niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Guttae Stomachicae

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Lek przechowywać w temperaturze nie przekraczającej 25oC, chronić od światła.

Dopuszcza się lekkie zmętnienie powstałe podczas przechowywania.

Nie stosować leku Guttae Stromachicae po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Guttae Stomachicae

Substancjami czynnymi leku są: nalewka kozłkowa, nalewka miętowa, intrakt z dziurawca i i nalewka gorzka.

100 g kropli zawiera:

Valerianae tinctura (1:4-5) 25,0 g

Ekstrahent – etanol 70o

Menthae piperitae tinctura (1:19-21) 25,0 g

Ekstrahent – etanol 90o

Hyperici intractum (1:1) 25,0 g mailto:ndl@urpl.gov.pl

Ekstrahent – etanol 70o

Amara tinctura (1:4-5) ex: 25,0 g

Gentianae radice 60 cz.

Menyanthidis folio 60 cz.

Aurantii amari pericarpio 50 cz.

Ekstrahent – etanol 70o

Lek zawiera około 65,0% ÷ 75,0% (v/v) etanolu

Jak wygląda lek Guttae Stomachicae i co zawiera opakowanie

Lek ma postać płynu doustnego barwy zielonawo-brunatnej.

Dostępne opakowania

Butelka ze szkła brunatnego z zakrętką z PE z pierścieniem gwarancyjnym i kroplomierzem PE po 25 g, 35 g i 50 g preparatu.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne „PROLAB” Sp. z o.o.

Paterek, ul. Przemysłowa 3, 89-100 Nakło nad Notecią tel. 52 386 73 10 fax 52 386 73 23

Data ostatniej aktualizacji ulotki: GUTTAE STOMACHICAE

Spis treści ulotki

Wskazania

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Guttae Stomachicae


Przypisy

1 https://pl.wikipedia.org/wiki/digoxin

2 https://pl.wikipedia.org/wiki/warfarin

Opakowania Guttae Stomachicae

25 gramów

Prolab

dostępny w 1% aptek

gdzie kupić

35 gramów

Prolab

dostępny w 3% aptek

gdzie kupić od 2,90 do 4,90 zł

Skonsultuj się z lekarzem on-line

Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.

Tylko 59,00 zł za konsultację z lekarzem ogólnym. A także 25 innych specjalizacji.

Umów telekonsultację