Oryginalna ulotka dla Euphorbium Sn
krople

produkt dostępny bez recepty

Opakowanie

30 mililitrów
w 9% aptek, od 27.98 zł do 49.99
Produkt w kategorii: różne, pozostałe środki lecznicze, pozostałe środki lecznicze (kategoria ATC V03AX).

Ulotki Euphorbium Sn dla opakowania 30 mililitrów.

Wybrany dokument Euphorbium Sn:
Dokument z 2021-03-26
PDF
dokument PDF dla Euphorbium Sn

Podgląd dokumentu PDF Euphorbium Sn

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2021-03-26

Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

ulotka

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Euphorbium SN krople doustne, roztwór

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze przyjmować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty.

  • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
  • Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
  • Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.
  • Jeśli nie nastąpiła poprawa w ciągu 5 dni lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Euphorbium SN i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Euphorbium SN

3. Jak przyjmować lek Euphorbium SN

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Euphorbium SN

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Euphorbium SN i w jakim celu się go stosuje

Homeopatyczny produkt leczniczy ze wskazaniami leczniczymi Euphorbium SN jest lekiem homeopatycznym stosowanym wspomagająco w leczeniu objawów towarzyszących nieżytowi nosa.

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Euphorbium SN

Kiedy nie przyjmować leku Euphorbium SN

jeśli pacjent ma stwierdzoną nadwrażliwość na którąkolwiek substancję czynną lub pozostałe składniki leku (wymienione w punkcie 6)

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Nie stosować w zaburzeniach czynności tarczycy bez konsultacji z lekarzem.

Dzieci i młodzież

Ze względu na brak odpowiednio udokumentowanych danych oraz zawartość etanolu nie zaleca się podawania dzieciom poniżej 12 lat. Nie stosować u dzieci poniżej 6 roku życia.

O stosowaniu u dzieci pomiędzy 6 a 12 rokiem życia może zadecydować jedynie lekarz.

1 -

Inne leki i Euphorbium SN

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Interakcje z innymi lekami nie są znane.

Euphorbium SN z jedzeniem i piciem

Tak jak wszystkie homeopatyczne produkty lecznicze, lek Euphorbium SN powinien być przyjmowany pomiędzy posiłkami.

Ciąża i karmienie piersią

Ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa nie zaleca się stosowania leku w czasie ciąży i karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie zanotowano wpływu produktu leczniczego na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Euphorbium SN zawiera etanol

Lek zawiera 45% (V/V) etanolu (alkoholu), co stanowi 178 mg/dawkę (10 kropli). Jest to równoważne 5 ml piwa lub 2 ml wina. (Jako przelicznik przyjęto piwo zawierające 5% alkoholu oraz wino zawierające 12% alkoholu). Szkodliwy dla osób uzależnionych od alkoholu. Należy zachować ostrożność w przypadku stosowania u dzieci oraz osób z chorobami wątroby lub padaczką.

W przypadku kobiet w czasie ciąży i karmiących nie zaleca się stosowania (patrz pkt. Ciąża i karmienie piersią).

3. Jak przyjmować lek Euphorbium SN

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka

Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej należy stosować następujący schemat dawkowania.

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: zwykle po 10 kropli 3 razy na dobę.

Sposób stosowania

Krople można zmieszać z niewielką ilością wody.

Lek należy przyjmować pomiędzy posiłkami.

Nie przekraczać zalecanej dawki.

Dawkę należy zmniejszyć po uzyskaniu poprawy.

Czas stosowania Lek Euphorbium SN nie powinien być stosowany dłużej niż 5 dni bez konsultacji z lekarzem.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Euphorbium SN

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie przyjęcia leku Euphorbium SN

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

2 -

Przerwanie przyjmowania leku Euphorbium SN

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Euphorbium SN może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: 22 49-21-301, faks: 22 49-21-309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Euphorbium SN

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Lek ten nie ma specjalnych wymagań odnośnie warunków przechowywania.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku po:

Termin ważności. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Euphorbium SN

Substancjami czynnymi w 100g roztworu Euphorbium SN są: 1,0 g Euphorbium D4 1,0 g Pulsatilla pratensis D4 1,0 g Luffa operculata D6 1,0 g Hydrarygrum biiodatum D12 1,0 g Argentum nitricum D10

Pozostałe składniki: etanol, woda oczyszczona.

Lek zawiera 45% (v/v) etanolu.

3 - mailto:ndl@urpl.gov.pl

Jak wygląda lek Euphorbium SN i co zawiera opakowanie Euphorbium SN jest przezroczystym, bezbarwnym roztworem o zapachu alkoholu.

Krople znajdują się w butelce ze szkła brązowego, z kroplomierzem i zakrętką, umieszczonej w pudełku tekturowym. Butelka zawiera 30 ml roztworu.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.-Reckeweg-Str. 2-4

76532 Baden-Baden, Niemcy tel. 0049 7221 501 00, faks: 0049 7221 501 210 e-mail:info@heel.de

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego w Polsce: Heel Polska Sp. z o.o.

ul. Poleczki 21 02-822 Warszawa tel. 22 545 07 15 e-mail: biuro@heel.pl

Data zatwierdzenia tekstu ulotki:

4 - Euphorbium SN Euphorbium SN z jedzeniem i piciem

4. Możliwe działania niepożądane

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk (Google Analytics). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.