dokument:

Podgląd dokumentu PDF

Dokument dotyczy następujących opakowań: 10 czopków 1 g blister, 10 czopków 1 g pojemnik.

pobierz plik PDF

Trwa ładowanie PDF...Data zapisu lub ostatniej weryfikacji dokumentu: około 2 miesięcy temu.
Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych [link].

Wersja tekstowa dokumentu

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA CZOPKI GLICEROLOWE Suppositoria Glycerini

Czopki, 1 g

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty. Aby jednak uzyskać najlepszy wynik leczenia, należy stosować lek Czopki glicerolowe ostrożnie.

  • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
  • Jeśli potrzebna jest dodatkowa informacja należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
  • Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem.
  • Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Czopki glicerolowe i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Czopki glicerolowe

3. Jak stosować lek Czopki glicerolowe

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Czopki glicerolowe

6. Inne informacje

1. Co to jest lek Czopki glicerolowe i w jakim celu się go stosuje

Czopki glicerolowe stosuje się w zaparciach jako lek działający przeczyszczająco.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Czopki glicerolowe

Kiedy nie stosować leku Czopki glicerolowe

  • w nadwrażliwości na którykolwiek ze składników leku
  • nie stosować w chorobach nowotworowych odbytnicy.
  • przy ostrej niewydolności nerek
  • zapalenia wyrostka robaczkowego
  • stanach zapalnych w obrębie jamy brzusznej

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Czopki glicerolowe Lek Czopki glicerolowe należy stosować doraźnie. Nie stosować przez dłuższy okres czasu oraz w przypadku, gdy mimo podania leku utrzymuje się zaparcie. Jeżeli objawy nasilą się lub nie ustąpią należy skontaktować się z lekarzem.

Dzieci i młodzież

U dzieci poniżej 3 roku życia lek stosować po konsultacji z lekarzem.

Lek Czopki glicerolowe a inne leki

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych wydawanych bez recepty. Dotychczas nie odnotowano interakcji leku z innymi lekami.

Ciąża i karmienie piersią

Brak danych. Przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3. Jak stosować lek Czopki glicerolowe

Lek Czopki glicerolowe należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami zawartymi w ulotce.

W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Lek do stosowania doodbytniczego.

Dzieci od 6 roku życia i dorośli stosować jednorazowo od 1 do 2 czopków.

U dzieci powyższej 3 do 6 roku życia stosować jednorazowo 1 czopek.

U dzieci poniżej 3 lat stosować po konsultacji z lekarzem.

Po wprowadzeniu czopka do odbytnicy wypróżnienie następuje po 15 do 60 minut.

Przed zastosowaniem należy umyć ręce, a czopek należy wyjąć z opakowania

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Czopki glicerolowe

W przypadku zastosowania zbyt dużej ilości preparatu, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie zastosowania leku Czopki glicerolowe

Należy kontynuować stosowanie leku zgodnie z zalecanym sposobem dawkowania.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Czopki glicerolowe może powodować działanie niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Niekiedy lek może wywoływać podrażnienia błony śluzowej odbytnicy.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy poinformować o tym lekarza lub farmaceutę. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów

Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, Tel.: + 48

22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Czopki glicerolowe

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w zamkniętych opakowaniach, w temperaturze nie wyższej niż 25ºC, chronić od wilgoci.

Nie stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Inne informacje

Co zawiera lek Czopki glicerolowe

Lek zawiera glicerynę, kwas stearynowy, bezwodny węglanu sodu.

Jak wygląda lek Czopki glicerolowe i co zawiera opakowanie

Lek ma postać białego lub prawie białego, przeświecającego, higroskopijnego czopka.

Opakowanie leku to tekturowe pudełko, w którym znajduje się 10 czopków: pojemnik PE lub blister PVC/PVDC/PE.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Farmaceutyczne Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Analityczno-Handlowe

PROLAB” Halkiewicz i Ratajczyk Sp.j.

Paterek, ul. Przemysłowa 3, 89-100 Nakło n/Notecią tel.: (52) 386 73 10 fax: (52) 386 73 23

Data zatwierdzenia ulotki: mailto:adr@urpl.gov.pl CZOPKI GLICEROLOWE

Spis treści ulotki:

Ciąża i karmienie piersią

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Opakowania Czopki Glicerolowe

5 czopków 1 gram

Elissa

dostępny w 1% aptek

gdzie kupić

5 czopków 1 gram blister z folii PVC/pe

Farmina

dostępny w 1% aptek

gdzie kupić

5 czopków 2 gramy blister z folii PVC/pe

Farmina

dostępny w 1% aptek

gdzie kupić od 4,99 do 5,99 zł

10 czopków 1 g pojemnik

Prolab

dostępny w 1% aptek

gdzie kupić od 4,25 do 4,99 zł

10 czopków 1 gram

Avena

dostępny w 39% aptek

gdzie kupić od 4,00 do 8,50 zł

10 czopków 1 gram

Elissa

dostępny w 2% aptek

gdzie kupić od 3,98 do 8,99 zł

10 czopków 1 gram

Gdańskie Laboratorium Galenowe Cefarm

dostępny w 1% aptek

gdzie kupić od 3,99 do 6,00 zł

10 czopków 1 gram

Lefarm

dostępny w 1% aptek

gdzie kupić od 4,42 do 5,80 zł

10 czopków 1 gram blistry z folii PVC/pe

Farmina

dostępny w 17% aptek

gdzie kupić od 3,69 do 7,95 zł

10 czopków 1 gram folia al/LDPE

Farmina

dostępny w 53% aptek

gdzie kupić od 3,50 do 8,00 zł

10 czopków 2 g blister

Prolab

dostępny w 1% aptek

gdzie kupić

10 czopków 2 gramy

Avena

dostępny w 53% aptek

gdzie kupić od 4,99 do 9,99 zł

10 czopków 2 gramy

Gdańskie Laboratorium Galenowe Cefarm

dostępny w 1% aptek

gdzie kupić od 4,90 do 7,50 zł

10 czopków 2 gramy

Lefarm

dostępny w 1% aptek

gdzie kupić od 4,99 do 5,99 zł

10 czopków 2 gramy blistry z folii PVC/pe

Farmina

dostępny w 6% aptek

gdzie kupić od 4,98 do 8,00 zł

10 czopków 2 gramy folia al/LDPE

Farmina

dostępny w 52% aptek

gdzie kupić od 4,49 do 8,59 zł

10 czopków 2 gramy pojemnik polipropylenowy

Microfarm

dostępny w 7% aptek

gdzie kupić od 4,49 do 8,50 zł

10 czopków 2 gramy polietylen

Hasco-Lek

dostępny w 1% aptek

gdzie kupić

10 czopków 2 gramy słoik szklany

Microfarm

dostępny w 1% aptek

gdzie kupić

Skonsultuj się z lekarzem on-line

Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.

Tylko 59,00 zł za konsultację z lekarzem ogólnym. A także 25 innych specjalizacji.

Umów telekonsultację