Oryginalna ulotka dla Cepastil
syrop

produkt dostępny bez recepty

Cebula zwyczajna (allium cepa)

+

Czosnek zwyczajny (allium sativum)

Opakowanie:

125 gramów
w 0% aptek
Produkt w kategorii: układ oddechowy, leki stosowane w kaszlu i przeziębieniu, inne preparaty stosowane w przeziębieniu (kategoria ATC R05X).

Ulotki Cepastil dla opakowania 125 gramów.

Wybrany dokument Cepastil:
Dokument z 2021-07-29
PDF
dokument PDF dla Cepastil

Podgląd dokumentu PDF Cepastil

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2021-07-29

Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

cepastil_ulotka-przylekowa.indd

Spis treści ulotki:

1. Co to jest Cepastil® i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Cepastil®

3. Jak stosować Cepastil®

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać Cepastil®

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Cepastil® i w jakim celu się go stosuje

Cepastil® jest syropem zawierającym jako substancje czynne ekstrakty z czosnku i cebuli. Działa osłaniająco na błony śluzowe jamy ustnej i gardła.

Lek posiada także słabe właściwości bakteriostatyczne w stosunku do bakterii Gram-dodatnich (hamuje wzrost bakterii w warunkach laboratoryjnych).

1 ml syropu wykazuje aktywność bakteriostatyczną nie mniejszą niż 20 I.U.

Produkt roślinny stosowany tradycyjnie w wymienionych wskazaniach i jego skuteczność opiera się wyłącznie na długim okresie stosowania i doświadczeniu.

Cepastil® stosowany jest tradycyjnie jako środek pomocniczy w podrażnieniach gardła, suchym i męczącym kaszlu oraz pomocniczo w zakażeniach górnych dróg oddechowych tj. zapalenie jamy ustnej, gardła oraz w przeziębieniu

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Cepastil®

Kiedy nie stosować leku Cepastil®

  • jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na substancje czynne (cebulę i czosnek) lub którykolwiek z pozostałych składników leku (wymienionych w punkcie 6).

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Cepastil®

  • jeśli u pacjenta występuje cukrzyca;
  • jeśli u pacjenta występuje niewydolność wątroby;
  • jeśli pacjent choruje na padaczkę.

Dzieci

Nie stosować leku u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Cepastil® a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Nie są znane interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ze względu na zawartość etanolu, nie jest zalecane stosowanie leku u kobiet w ciąży i karmiących piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie zaleca się stosowania przez osoby prowadzące pojazdy i obsługujące maszyny. Etanol zawarty w preparacie może zostać wykryty przez urządzenia do wykrywania alkoholu w powietrzu wydychanym.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Cepastil®

Lek zawiera sacharozę w związku z tym należy go ostrożnie stosować u chorych na cukrzycę. 5 ml syropu zawiera ok. 3,6 g sacharozy,

10 ml syropu zawiera ok. 7,2 g sacharozy. Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta (608 mg + 122 mg)/5 ml, syrop

Allii cepae extractum fluidum + Allii sativi extractum syrop czosnkowo-cebulowy o smaku arakowo-waniliowym

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza, lub farmaceuty.

  • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
  • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
  • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, lub farmaceucie. Patrz punkt 4.
  • Jeśli po upływie kilku dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

cepastil®

Lek zawiera ok. 5-7 % (v/v) etanolu (alkoholu), tzn.do 0,35 ml na dawkę 5 ml, co jest równoważne 7 ml piwa lub 2,6 ml wina na dawkę; do 0,7 ml na dawkę 10 ml, co jest równoważne 14 ml piwa lub 5,8 ml wina na dawkę. Szkodliwe dla osób z chorobą alkoholową.

Należy wziąć pod uwagę podczas stosowania u kobiet ciężarnych lub karmiących piersią, dzieci i u osób z grup wysokiego ryzyka, takich jak pacjenci z chorobą wątroby lub z padaczką.

3. Jak stosować Cepastil®

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Podanie doustne. Syrop należy dawkować za pomocą miarki dołączonej do opakowania.

Dawkowanie

Dzieci od 6 lat do 13 lat 5 ml 3 - 4 razy na dobę.

Młodzież od 13 lat i dorośli 10 ml 3 - 4 razy na dobę.

Czas stosowania:

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 7 dniach zależy zasięgnąć porady lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Cepastil®

Nie stwierdzono przypadków przedawkowania tego leku.

W razie przyjęcia większej dawki leku niż zalecana, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku Cepastil®

Należy przyjąć następną dawkę leku. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Cepastil®

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosow- aniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Nie stwierdzono po zastosowaniu tego leku.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych

aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Cepastil®

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Przechowywać w opakowaniu zamkniętym, w temperaturze poniżej 25°C.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Cepastil®

  • Substancjami czynnymi leku są wyciągi z cebuli i czosnku.100 g syropu zawiera 10 g wyciągu płynnego cebulowego Allii cepae extractum fluidum (1:1), ekstrahent - etanol 70% (v/v) i 2 g wyciągu czosnkowego Allii sativi extractum (1:5), ekstrahent – etanol 70% (v/v).
  • Ponadto lek zawiera: sacharozę, aromat waniliowy B glikolowy, aromat arakowy glikolowy, sodu wodorowęglan, wodę oczyszczoną.

Lek zawiera 5-7 % (v/v) etanolu.

Jak wygląda Cepastil® i co zawiera opakowanie

Syrop jest przezroczystą lub lekko opalizującą cieczą, barwy jasnożółtej do żółtobrunatnej, o charakterystycznym zapachu i smaku.

Opakowanie leku stanowi butelka ze szkła brunatnego z zakrętką, zawierająca 125 g syropu, umieszczona w tekturowym pudełku razem z ulotką dla pacjenta i miarką do podawania leku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca: Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej „GEMI” Grzegorz Nowakowski ul. Mickiewicza 36 05-480 Karczew tel. + 48 22 780 83 05 w. 70 e-mail: gemi@gemi.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk (Google Analytics). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.