Produkty zawierające carbo medicinalis, ale w innej postaci

Poniższe produkty mają tę samą nazwę międzynarodową (carbo medicinalis), ale inną postać niż syrop.

Decyzję o zastąpieniu dotychczasowego leku innym podejmuj zawsze po konsultacji z lekarzem lub farmaceutą.

Produkty o nazwie handlowej podobnej do Carbosal

Poniżej produkty, których nazwa zaczyna się od Carbosal.

Decyzję o zastąpieniu dotychczasowego leku innym podejmuj zawsze po konsultacji z lekarzem lub farmaceutą.