Oryginalna ulotka dla Calcium Hasco syrop

Produkt o kategorii ATC A12AA: Problemy pokarmowe, Związki mineralne, Wapń, Preparaty wapnia.

Produkt przypisany do tematów: Doustne preparaty na alergię.

dokument:

Podgląd dokumentu PDF

Dokument dotyczy następujących opakowań: 150 mililitrów.

pobierz plik PDF

Trwa ładowanie PDF...Data zapisu lub ostatniej weryfikacji dokumentu: około 1 miesięcy temu.
Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych [link].

Ulotki innych produktów zawierających calcium glubionate+calcium lactobionate

W kolejności według dostępności w aptekach.

Wersja tekstowa dokumentu

Ulotka dla pacjenta

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta CALCIUM HASCO 115,6 mg jonów wapnia/5 ml, syrop

Calcii glubionas anhydricus + Calcii lactobionas dihydricus

Syrop o smaku bananowym

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.
 • Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

1. Co to jest lek Calcium HASCO i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Calcium HASCO

3. Jak stosować lek Calcium HASCO

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Calcium HASCO

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Calcium HASCO i w jakim celu się go stosuje

Calcium1 HASCO to lek zawierający sole wapnia. Wapń jest składnikiem budulcowym organizmu oraz odgrywa ważną rolę w wielu procesach fizjologicznych (utrzymaniu prawidłowego krzepnięcia krwi, kurczliwości mięśni, przewodnictwa nerwowego, czynności błon komórkowych). Wapń zmniejsza także przepuszczalność ścian naczyń krwionośnych działając przeciwwysiękowo i przeciwobrzękowo.

Wapń przenika przez łożysko i do mleka kobiecego.

Wskazaniami do zastosowania leku Calcium HASCO są profilaktyka i uzupełnianie niedoboru wapnia w organizmie np. w okresie ciąży lub karmienia piersią, leczenie osteoporozy oraz wspomagające leczenie objawów alergii.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Calcium HASCO

Kiedy nie stosować leku Calcium HASCO

 • jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),
 • jeśli u pacjenta występuje podwyższone stężenie wapnia we krwi (hiperkalcemia, np. u pacjentów z nadczynnością gruczołów przytarczycznych, ciężką niewydolnością nerek, przy przedawkowaniu witaminy D),
 • w przypadku zwiększonego wydalania wapnia z moczem (hiperkalciuria),
 • w ciężkiej niewydolność nerek,
 • w kamicy nerkowej,
 • w bloku przedsionkowo-komorowym.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Calcium HASCO należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką.

Należy zachować ostrożność stosując lek u osób z niewydolnością nerek i przyjmujących duże dawki witaminy D.

Lek Calcium HASCO a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Wysokie dawki wapnia przyjmowane wraz z niektórymi lekami nasercowymi (glikozydami naparstnicy lub blokerami kanału wapniowego), mogą wywołać poważne zaburzenia czynności serca.

Wapń znacznie zmniejsza wchłanianie niektórych antybiotyków (z grupy tetracyklin5) oraz chinolonów, lewotyroksyny, nitrofurantoiny3, bisfosfonianów, chloropromazyny2, penicylaminy4, leków obniżających krzepliwość krwi i związków fluoru. Dlatego zaleca się, by odstęp pomiędzy przyjęciem syropu Calcium HASCO oraz wymienionych leków wynosił około 3 godzin.

Leki moczopędne z grupy tiazydów zmniejszają wydalanie, a witamina D zwiększa wchłanianie wapnia.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek może być stosowany w okresie ciąży lub laktacji pod kontrolą lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Lek nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Calcium HASCO zawiera sacharozę

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować lek Calcium HASCO

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Lek Calcium HASCO przeznaczony jest do podawania doustnego. Syrop należy dawkować za pomocą dołączonej do opakowania miarki. Zalecana dawka to:

Dorośli: 15 ml 2 lub 3 razy na dobę.

Dzieci do 6 lat: 5 ml 2 lub 3 razy na dobę,

Dzieci od 6 do 12 lat: 10 ml 2 lub 3 razy na dobę.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Rzadko występują zaburzenia żołądkowo-jelitowe (zaparcia, biegunka). Podwyższone stężenie wapnia we krwi (hiperkalcemia, której towarzyszą nudności, bóle brzucha, bóle kości, osłabienie mięśni), może wystąpić głównie u osób z zaburzeniami czynności nerek.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarki. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Aleje Jerozolimskie 181C, 02 - 222 Warszawa tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Calcium HASCO

Przechowywać w zamkniętych opakowaniach, w temperaturze nie wyższej niż 25°C.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Calcium HASCO

 • Substancjami czynnymi leku są organiczne sole wapnia (glukonolaktobionian oraz laktobionian), w ilości odpowiadającej 115,6 mg jonów wapnia w 5 ml syropu.
 • Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: sacharoza, sodu benzoesan (E 211), kwas cytrynowy jednowodny (E 330), aromat bananowy, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Calcium HASCO i co zawiera opakowanie

Jedno opakowanie leku zawiera 150 ml przeźroczystego (dopuszczalna opalizacja) syropu o żółtawej barwie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK” S.A.

51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E

Informacja o leku tel. + 48 (22) 742 00 22 e-mail: informacjaoleku@hasco-lek.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki: mailto:ndl@urpl.gov.pl mailto:informacjaoleku@hascolek.pl


Przypisy

1 https://pl.wikipedia.org/wiki/calcium

2 https://pl.wikipedia.org/wiki/chloropromazyna

3 https://pl.wikipedia.org/wiki/nitrofurantoina

4 https://pl.wikipedia.org/wiki/penicylamina

5 https://pl.wikipedia.org/wiki/tetracyklina

Opakowania Calcium Hasco

150 mililitrów

Hasco-Lek

dostępny w 26% aptek

gdzie kupić od 7,49 do 14,99 zł

Skonsultuj się z lekarzem on-line

Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.

Tylko 59,00 zł za konsultację z lekarzem ogólnym. A także 25 innych specjalizacji.

Umów telekonsultację