---

Nuvaxovid szczepionka na COVID-19 białkowa z adiuwantem, cena i dostępność w aptekachiniekcja

lek na receptę

Opakowanie:

10 fiolek 5 mililitrów
w 0% aptek

Koszyk:

0 aptek z Nuvaxovid szczepionka na COVID-19 białkowa z adiuwantem na stanie

Lokalizacja:

To opakowanie nie jest dostępne w żadnej współpracującej aptece w kraju.

 Pokaż mapę 
---

Więcej informacji o Nuvaxovid szczepionka na COVID-19 białkowa z adiuwantem

Nuvaxovid to piąta warunkowo dopuszczona do obrotu w Polsce szczepionka przeciw COVID-19. Jest to jedyna jak dotąd dostępna szczepionka na koronawirusa białkowa z adiuwantem. Zapobiega zachorowaniom na COVID-19 wywołanym wirusem SARS-CoV-2. Może być podawana osobom w wieku ≥12 lat. Schemat szczepienia obejmuje podanie 2 dawek w odstępie co najmniej 3 tygodni.

więcej: Stosowanie Nuvaxovid szczepionka na COVID-19 białkowa z adiuwantem, skutki uboczne i interakcje Nuvaxovid szczepionka na COVID-19 białkowa z adiuwantem

Jak działa Nuvaxovid szczepionka na COVID-19 białkowa z adiuwantem?

Nuvaxovid składa się z oczyszczonego pełnej długości rekombinowanego białka S (ang. spike) SARS-CoV-2, ustabilizowanej w konformacji przedfuzyjnej. Dodanie opartego na saponinie adiuwanta Matrix-M ułatwia aktywację komórek wrodzonego układu odpornościowego, co zwiększa wielkość odpowiedzi immunologicznej swoistej dla białka S. Dwa składniki szczepionki pobudzają odpowiedzi immunologiczne zależne od limfocytów B i T na białko S, w tym wytwarzanie przeciwciał neutralizujących, co może przyczynić się do ochrony przed chorobą COVID-19.

Szczepionka powoduje, że układ immunologiczny (naturalne mechanizmy obronne organizmu)wytwarza przeciwciała i wyspecjalizowane krwinki białe, które działają przeciwko wirusowi, co ma zapewnić ochronę przed COVID-19. Żaden ze składników tej szczepionki nie może wywołać choroby COVID-19.

Nie używaj Nuvaxovid szczepionka na COVID-19 białkowa z adiuwantem, jeśli:

 • masz mniej niż 12 lat,
 • wykazujesz nadwrażliwość na substancje czynne lub składniki pomocnicze szczepionki,
 • jesteś w trakcie ciężkiej infekcji przebiegającej z gorączką, 
 • po pierwszej dawce szczepionki wystąpiła u Ciebie reakcja anafilaktyczna.

Na co zwrócić uwagę przed użyciem Nuvaxovid szczepionka na COVID-19 białkowa z adiuwantem?

 • Tak jak w przypadku innych wstrzyknięć domięśniowych, szczepionkę należy podawać z zachowaniem ostrożności osobom otrzymującym leczenie przeciwzakrzepowe lub u których występuje małopłytkowość, lub inne zaburzenie krzepnięcia krwi (takie jak hemofilia), ponieważ po podaniu domięśniowym u takich osób może wystąpić krwawienie lub mogą powstać siniaki.
 • Skuteczność szczepionki Nuvaxovid może być mniejsza u osób z obniżoną odpornością. 

Jak stosować Nuvaxovid szczepionka na COVID-19 białkowa z adiuwantem?

Szczepionka Nuvaxovid podawana jest domięśniowo w cyklu obejmującym 2 dawki po 0,5 ml każda. Zaleca się podanie drugiej dawki po upływie 3 tygodni od podania pierwszej dawki.

Z uwagi na brak dostępnych danych dotyczących zamiany szczepionki Nuvaxovid na inną szczepionkę przeciw COVID-19 w celu ukończenia podstawowego cyklu szczepienia, osoby otrzymujące pierwszą dawkę szczepionki Nuvaxovid, powinny otrzymać drugą dawkę szczepionki Nuvaxovid aby ukończyć cykl szczepienia.

Szczepionka Nuvaxovid jest przeznaczona do podawania wyłącznie we wstrzyknięciu domięśniowym, najlepiej w mięsień naramienny. 

Na co zwrócić uwagę podczas stosowania Nuvaxovid szczepionka na COVID-19 białkowa z adiuwantem?

 • Zaleca się uważną obserwację przez co najmniej 15 minut po podaniu szczepionki. 
 • W związku z podaniem szczepionki mogą wystąpić reakcje związane z lękiem, w tym reakcje wazowagalne (omdlenia), hiperwentylacja lub reakcje związane ze stresem jako odpowiedź psychogenna na wstrzyknięcie z użyciem igły. Ważne jest, aby zastosować środki ostrożności w celu uniknięcia urazu w wyniku omdlenia.
 • Okres utrzymywania się ochrony zapewnianej przez szczepionkę jest nieznany, ponieważ jest to nadal ustalane w badaniach klinicznych będących w toku.
 • Osoby zaszczepione mogą nie uzyskać pełnej ochrony do upływu 7 dni po przyjęciu drugiej dawki szczepionki. Podobnie jak w przypadku wszystkich szczepionek, szczepienie produktem Nuvaxovid może nie zapewnić ochrony wszystkim zaszczepionym osobom. 

Czy mogę łączyć Nuvaxovid szczepionka na COVID-19 białkowa z adiuwantem z innymi lekami?

Jak dotąd nie wykazano żadnych istotnych klinicznie interakcji tej szczepionki z innymi lekami.

Należy powiedzieć lekarzowi, farmaceucie albo pielęgniarce o wszystkich lekach lub szczepionkach przyjmowanych przez pacjenta obecnie albo ostatnio, a także o lekach lub szczepionkach, które pacjent planuje przyjmować.

Czy mogę łączyć Nuvaxovid szczepionka na COVID-19 białkowa z adiuwantem z alkoholem?

Nie należy spożywać alkoholu bezpośrednio przez oraz po podaniu szczepionki. Należy bezwzględnie powstrzymać się od spożywania alkoholu w dniu szczepienia.

Czy po zastosowaniu Nuvaxovid szczepionka na COVID-19 białkowa z adiuwantem mogę prowadzić pojazdy?

Jeśli nie wystąpią działania niepożądane mogące zaburzać sprawność psychofizyczną, nie ma przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów mechanicznych po przyjęciu szczepionki. 

Czy mogę stosować Nuvaxovid szczepionka na COVID-19 białkowa z adiuwantem będąc w ciąży?

Podanie szczepionki Nuvaxovid w okresie ciąży można rozważyć tylko wtedy, gdy potencjalne korzyści przewyższają jakiekolwiek potencjalne ryzyko dla matki i płodu. 

Czy po zastosowaniu Nuvaxovid szczepionka na COVID-19 białkowa z adiuwantem mogę karmić piersią?

Nie należy się spodziewać wpływu na organizm dzieci karmionych piersią, ponieważ ekspozycja ogólnoustrojowa na szczepionkę Nuvaxovid u kobiet karmiących piersią jest znikoma. Z uwagi na brak wystarczających danych odnośnie bezpieczeństwa stosowania leku podczas laktacji, decyzję należy podjąć indywidualnie.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić po zastosowaniu Nuvaxovid szczepionka na COVID-19 białkowa z adiuwantem?

Należy zgłosić się po natychmiastową pomoc medyczną w przypadku wystąpienia któregokolwiek z poniższych objawów mogących wskazywać na reakcję alergiczną:

 • uczucie omdlenia lub zawroty głowy,
 • zmiany rytmu serca,
 • duszność,
 • świszczący oddech,
 • obrzęk ust, twarzy albo gardła,
 • pokrzywka lub wysypka,
 • nudności lub wymioty,
 • ból żołądka.

Szczepionka może powodować również działania niepożądane o lżejszym przebiegu. Bardzo często (u więcej niż 1 na 10 osób) wystąpić może:

 • ból głowy,
 • mdłości (nudności) lub wymioty,
 • ból mięśni,
 • ból stawów,
 • tkliwość lub ból w miejscu wstrzyknięcia,
 • uczucie silnego zmęczenia,
 • ogólnie złe samopoczucie.

Często (u maksymalnie 1 na 10 osób) obserwuje się:

 • zaczerwienienie w miejscu wstrzyknięcia,
 • obrzęk w miejscu wstrzyknięcia,
 • gorączka (>38°C),
 • dreszcze,
 • ból lub dyskomfort w obrębie rąk, dłoni, nóg lub stóp (ból kończyn).

Niezbyt często (u mniej niż 1 na 100 osób):

 • powiększenie węzłów chłonnych,
 • nadciśnienie tętnicze,
 • świąd skóry, wysypka lub pokrzywka,
 • zaczerwienienie skóry,
 • świąd skóry w miejscu wstrzyknięcia.

Skład Nuvaxovid szczepionka na COVID-19 białkowa z adiuwantem

 • Jedna dawka (0,5 mL) szczepionki Nuvaxovid zawiera 5 mikrogramów białka S (ang. spike) SARS-CoV-2, wzmocnionego adiuwantem Matrix-M. Białko S wytwarzane jest metodą rekombinacji DNA przy użyciu systemu ekspresyjnego bakulowirusa w linii komórek owadzich Sf9 pochodzącej z komórek gatunku Spodoptera frugiperda. Matrix-M zawarty w tej szczepionce jest adiuwantem. Adiuwanty są substancjami zawartymi w niektórych szczepionkach w celu przyspieszenia, poprawy lub przedłużenia działania szczepionki. Adiuwant Matrix-M zawiera wyciąg z Quillaja saponaria Molina, frakcja A (42,5 mikrograma) i frakcja C (7,5 mikrograma) w dawce 5 mL.
 • Substancje pomocnicze: disodu wodorowęglan siedmiowodny, sodu diwodorofosforan jednowodny, disodu wodorowęglan dwuwodny, sodu chlorek, polisorbat 80, cholesterol, fosfatydylocholina ( w tym all-rac-α-tokoferol), potasu diwodorofosforan, potasu chlorek, sodu wodorotlenek (do ustalenia pH), kwas solny (do ustalenia pH), woda do wstrzykiwań.

Jak przechowywać Nuvaxovid szczepionka na COVID-19 białkowa z adiuwantem?

Nieotwartą szczepionkę należy przechowywać w temperaturze od 2°C do 8°C, w zewnętrznym opakowaniu tekturowym, w celu ochrony przed światłem.

Źródła

Karta Charakterystyki Produktu Nuvaxovid

Kto może wystawić receptę na Nuvaxovid szczepionka na COVID-19 białkowa z adiuwantem?

Lekarze
Pielęgniarki samodzielnie
Znajduje się na liście produktów, do których samodzielnego ordynowania uprawnione są pielęgniarki

Dotyczy pielęgniarek z odpowiednimi uprawnieniami: po studiach magisterskich lub specjalizacji i wykonanym dodatkowym kursem ordynowania, lub po studiach rozpoczętych w 2015 r. i później.

Jeśli jesteś pielęgniarką, w Ustawieniach możesz włączyć wyświetlanie informacji o ordynowaniu przy produkcie.

Pielęgniarki w ramach kontynuacji leczenia
Nie jest środkiem psychotropowym
Nie jest środkiem odurzającym
Nie jest środkiem bardzo silnie działającym
Nie jest lekiem recepturowym
Nie jest produktem Lz (leczenie zamknięte)
Nie jest produktem Rpz (do zastrzeżonego stosowania)
Nie jest to import docelowy

Dotyczy pielęgniarek z odpowiednimi uprawnieniami: po studiach min. licencjackich lub specjalizacji i wykonanym dodatkowym kursem ordynowania, lub po studiach rozpoczętych w 2015 r. i później.

Jeśli jesteś pielęgniarką, w Ustawieniach możesz włączyć wyświetlanie informacji o ordynowaniu przy produkcie.

Farmaceuci w przypadku zagrożenia zdrowia
Nie jest środkiem psychotropowym
Nie jest środkiem odurzającym
Nie jest lekiem recepturowym
Nie jest produktem Lz (leczenie zamknięte)
Nie jest produktem Rpz (do zastrzeżonego stosowania)
Nie jest wyrobem medycznym
Nie jest środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia
Nie jest to import docelowy

Farmaceuci mogą wystawiać recepty tylko w przypadku potrzeby (zagrożenie zdrowia). Nie próbuj żądać w aptece recepty, aby uniknąć wizyty u lekarza lub gdy on odmówił wystawienia recepty. W przypadku recept farmaceutycznych odpłatność wyniesie 100%, tj. bez zniżki refundacyjnej.

Jeśli jesteś farmaceutą, w Ustawieniach możesz włączyć wyświetlanie informacji o ordynowaniu przy produkcie.

Kategorie Nuvaxovid szczepionka na COVID-19 białkowa z adiuwantem

Ostatnie wiadomości o Nuvaxovid szczepionka na COVID-19 białkowa z adiuwantem

2022-08-16

17 sierpnia Ministerstwo Zdrowia wprowadzi możliwość szczepienia czwartą dawką szczepionki przeciw COVID-19 personelu medycznego, pracowników podmiotów, studentów kierunków medycznych i farmaceutów. Minister Adam Niedzielski poinformował, że resort chce, by pierwszeństwo miały osoby, które bezpośrednio zajmują się pacjentami covidowymi.

2022-07-08

Szczepionka Novavax Nuvaxovid - przeciwko COVID-19 - została warunkowo dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej dla młodzieży. Jest to pierwsza białkowa szczepionka dla osób w wieku od 12 do 17 lat.

2022-03-01

Zgodnie z zapowiedzią Ministra Zdrowia szczepionka Nuvaxovid jest od dzisiaj (1 marca 2022 r.) dostępna w Polsce. Na szczepienie tym preparatem można zapisać się w punkcie szczepień w ramach Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19. Preparat może być stosowany u osób w wieku ≥18 lat - w schemacie podstawowym dwudawkowym oraz jako dawka dodatkowa w schemacie podstawowym (z zachowaniem odstępu co najmniej 28 dni po podaniu drugiej dawki szczepionki u osób z zaburzeniami odporności) czy w szczepieniach przypominających (w odstępie co najmniej 5 miesięcy po zakończeniu schematu podstawowego innymi dostępnymi szczepionkami - Comirnaty (Pfizer-BioNTech), Spikevax (Moderna), Vaxzevria (AstraZeneca) lub co najmniej 2 miesięcy po szczepieniu preparatem COVID-19 Vaccine Jannsen).

Powiadom o nowej informacji.
Inne wiadomości nie będą wysyłane.

Najnowsze pytania o Nuvaxovid szczepionka na COVID-19 białkowa z adiuwantem

Dostępność Nuvaxovid szczepionka na COVID-19 białkowa z adiuwantem aptekach

Wszystkie opakowania Nuvaxovid szczepionka na COVID-19 białkowa z adiuwantemw 0% aptek

Najnowsze filmy

Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk oraz analizy UX (Google Analytics, Hotjar). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.