symmet (anonim, 89.64.2.)
około roku temu, Warszawa

Kto produkuje leki Symformin XR i Metformax SR oraz kto sprawuje nad nimi nadzór?

czy symformin XR 500 mg (producent ? symphar pozw.23131) jest w pełni zamiennikiem dla metformax SR 500 500 mg (producent ? teva pozw.14684 ).
gdzie oba leki są produkowane i kto sprawuje nad tym nadzór.

Powiadamiaj o każdej nowej odpowiedzi

@

Nie będą wysyłane inne maile. Polityka Prywatności.

Zarówno preparat Symformin XR 500, jak i Metformax SR 500 zawierają tę samą substancję czynną - metforminę w dawce 500 miligramów w postaci tabletki o przedłużonym uwalnianiu. Analizując dane farmakokinetyczne zawarte w Charakterystykach Produktów Leczniczych nie znajduję rozbieżności dotyczących wchłaniania (maksymalne stężenie występuje dla obu leków po około 7 godzinach), dystrybucji (obaj producenci podają identyczną średnią objętość dystrybucji) ani wydalania (wyszczególniony okres półtrwania wynosi 6,5 godziny).

Preparaty mogą się różnić składem substancji pomocniczych użytych do uformowanie tabletki. W przypadku produktu Symformin XR są to magnezu stearynian, krzemonka koloidalna bezwodna, powidon K30 i hypromeloza. W przypadku leku Metformax SR 500 są to hypromeloza (E454), etyloceluloza, celuloza mikrokrystaliczna i magnezu stearynian.
Może mieć to znaczenie w przypadku alergików lub pacjentów, którzy z innych powodów mogliby je źle tolerować.

Należy zaznaczyć, że w przypadku zamiany - jeśli pacjent odczuwa taką potrzebę lub ma takie zalecenia - można łatwo kontrolować efekty terapii poprzez monitoring poziomu glukozy glukometrem.

Podmiotem odpowiedzialnym, jak i wytwórcą leku Symformin XR 500 jest firma Symphar Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Firma Symphar nie podaje, gdzie zlokalizowane są jej fabryki.
Podmiotem odpowiedzialnym za lek Metformax SR 500 jest firma Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wytwórcy to TEVA UK Ltd. Wielka Brytania, Pharmachemie B.V. Holandia, TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company Węgry, TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company Węgry oraz Teva Operations Poland Sp. z o.o. Polska. W Polsce Teva wytwarza leki w zakładzie produkcyjnym w Krakowie, w przypadku pozostałych krajów takie informacje nie są podane. Więcej informacji na temat jakości i produkcji Teva udostępnia na swojej stronie internetowej:
https://www.teva.pl/our-products/article-pages/quality/

Nadzór nad obrotem i bezpieczeństwem lekowym w Polsce sprawują między innymi takie instytucje jak Inspekcja Farmaceutyczna, Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych oraz w pewnym zakresie dedykowana komórka Ministerstwa Zdrowia:
https://www.gif.gov.pl/
http://urpl.gov.pl/pl
https://www.gov.pl/web/zdrowie/departament-polityki-lekowejfarmacji

U każdego wytwórcy zatrudniona jest osoba wykwalifikowana, która zgodnie z zapisami ustawy Prawo farmaceutyczne odpowiedzialna jest "za zapewnienie przed wprowadzeniem do obrotu, że każda seria produktu leczniczego została wytworzona i skontrolowana zgodnie zprzepisami ustawy oraz wymaganiami zawartymi w specyfikacjach i dokumentach stanowiących podstawę wydania pozwolenia na dopuszczenie do obrotu tego produktu".

Zachęcam do lektury naszych artykułów:
https://www.gdziepolek.pl/tematy/leki-na-cukrzyce
https://www.gdziepolek.pl/tematy/ile-kosztuje-zycie-z-cukrzyca
https://www.gdziepolek.pl/tematy/cukrzyca-w-ciazy
https://www.gdziepolek.pl/tematy/czym-sa-zamienniki-lekow

Załączam także linki do dostępności obu leków w aptekach zintegrowanych z GdziePoLek z terenu Warszawy oraz ulotki obi preparatów:
https://www.gdziepolek.pl/produkty/92610/symformin-xr-metformin-xr-symphar-tabletki/apteki/w-warszawie
https://www.gdziepolek.pl/produkty/92610/symformin-xr-metformin-xr-symphar-tabletki/ulotka
https://www.gdziepolek.pl/produkty/48572/metformax-sr-500-tabletki/apteki/w-warszawie
https://www.gdziepolek.pl/produkty/48572/metformax-sr-500-tabletki/ulotka