Kacap (anonim, 79.185.229.)
około roku temu, Warszawa

Czy mogę jednocześnie stosować Metronidazol, Zomiren i lek z sertraliną?

Powiadamiaj o każdej nowej odpowiedzi

@

Nie będą wysyłane inne maile. Polityka Prywatności.

Wymienione przez Pana leki mogą być stosowane łącznie tylko w sytuacji, kiedy zostały one przepisane przez tego samego lekarza. Należy wtedy ściśle przestrzegać zaleconego schematu dawkowania.

W przypadku, kiedy wskazane preparaty zostały zaordynowane przez różnych lekarzy, powinien Pan każdego lekarza z osobna poinformować o wszystkich stosowanych lekach, nawet tych bez recepty oraz współistniejących u Pana schorzeniach.

W niektórych przypadkach leki wchodzą we wzajemne oddziaływania, o czym informuje producent w ulotce dołączonej do opakowania leku, jednak dla zachowania bezpieczeństwa pacjenta wystarczy np. modyfikacja dawki czy pory przyjmowania leków, jednak zadecydować o tym może wyłącznie lekarz w oparciu o przekazane mu informacje.

Poinformowanie lekarza o innych występujących u nas schorzeniach oraz innych lekach, które stosujemy, pomoże uniknąć sytuacji, w których dochodzi do interakcji lek-choroba.

Jeśli chce Pan samodzielnie zadecydować o przyjmowaniu, odstawianiu bądź łączeniu leków , to zaznaczam, iż nie należy modyfikować niczego na własną rękę. Tego typu zmiany zawsze trzeba skonsultować z lekarzem. Nagłe przerwanie lub uzupełnienie terapii dodatkowym lekiem może mieć równie groźne konsekwencje, jak potencjalna interakcja między lekami.

Zgodnie z materiałami o wymienionych przez Pana lekach, które zostały udostępnione przez producenta personelowi medycznemu, jednoczesne przyjmowanie leku Zomiren oraz preparatów zawierających sertralinę jako substancję czynną, wymaga dostosowania dawek obu leków przez lekarza, aby uniknąć groźnych działań niepożądanych zagrażających zdrowiu lub życiu pacjenta.

Więcej na temat ogólnych zasad łączenia leków znajdzie Pan w naszym artykule:
https://www.gdziepolek.pl/tematy/czy-mozna-laczyc-leki-ze-soba

Jeżeli któryś z lekarzy nie został poinformowany o innych przyjmowanych przez Pana lekach czy występujących schorzeniach, należy to zrobić jak najszybciej, by można było w razie konieczności dostosować terapię. Wynika to z faktu, iż między wymienionymi lekami faktycznie dochodzi do wzajemnych oddziaływań, które wymagają zastosowania pewnych środków ostrożności lub dokładnej obserwacji pod kątem pewnych symptomów.
Jeśli też uważa Pan, że działanie któregoś z leków jest za mocne lub za słabe, więc wymaga dołączenia lub odstawienia jakiegoś środka leczniczego, również proszę o tym powiedzieć lekarzowi.

Tak jak wspominałam, dalsze wątpliwości lub pytania w kwestii Pana indywidualnej farmakoterapii należy skierować do lekarza.
Załączam także artykuły, które mogą okazać się przydatne:
- https://www.gdziepolek.pl/tematy/czy-bac-sie-dzialan-niepozadanych-lekow
- https://www.gdziepolek.pl/tematy/depresja