Statystyki

Rozpuszczalniki i roztwory do rozcieńczania, z roztworami do irygacji włącznie

kategoria ATC o kodzie V07AA

Ta podkategoria jest przypisana do kategorii nadrzędnej Gipsy (kod V07A).

Zawiera 722 produkty, z czego żaden nie jest lekiem, którego nie można kupić bez recepty1, 722 to pozostałe produkty bez recepty.

Spośród wszystkich 722 produktów, w aptekach dostępnych jest teraz 286.

1 zarówno zwykłe recepty, jak i zastrzeżonego stosowania i na substancje psychotropowe, a także leki stosowane wyłącznie w lecznictwie zamkniętym.

Produkty

Poniżej te produkty przypisane do kategorii Rozpuszczalniki i roztwory do rozcieńczania, z roztworami do irygacji włącznie, które dostępne są w aptekach.