Statystyki

Leki przeciwpsychotyczne

kategoria ATC o kodzie N05A

Ta podkategoria jest przypisana do kategorii nadrzędnej Leki psycholeptyczne (kod N05).

Zawiera 496 produktów, z czego 492 to leki, których nie można kupić bez recepty1, 4 to leki OTC (bez recepty).

Kategoria zawiera 127 produktów refundowanych (każdy z nich może mieć jedno lub więcej opakowań).

Spośród wszystkich 496 produktów, w aptekach dostępnych jest teraz 148.

1 zarówno zwykłe recepty, jak i zastrzeżonego stosowania i na substancje psychotropowe, a także leki stosowane wyłącznie w lecznictwie zamkniętym.

Produkty

Poniżej 25 produktów przypisanych do kategorii Leki przeciwpsychotyczne, które są dostępne w największej ilości aptek.