Opatrunki medyczne

kategoria ATC o kodzie D09

Ta podkategoria jest przypisana do kategorii nadrzędnej Zdrowa skóra (kod D).

Zawiera 25 produktów, z czego 8 to leki, których nie można kupić bez recepty1, 5 to leki OTC (bez recepty), 12 to pozostałe produkty bez recepty.

Kategoria zawiera jeden produkt refundowany (każdy z nich może mieć jedno lub więcej opakowań).

Spośród wszystkich 25 produktów, w aptekach dostępnych jest teraz 6.

1 zarówno zwykłe recepty, jak i zastrzeżonego stosowania i na substancje psychotropowe, a także leki stosowane wyłącznie w lecznictwie zamkniętym.

Produkty

Poniżej 6 produktów przypisanych do kategorii Opatrunki medyczne, które są dostępne w największej ilości aptek.

Podkategorie

Ta kategoria ATC zawiera jedną podkategorię na poziomie trzecim. W nawiasie podana jest liczba produktów, które są dostępne w aptekach.

D09. Opatrunki medyczne (6)