Statystyki

Inne

kategoria ATC o kodzie D06AX

Ta podkategoria jest przypisana do kategorii nadrzędnej Antybiotyki do stosowania zewnętrznego (kod D06A).

Zawiera 46 produktów, z czego 33 to leki, których nie można kupić bez recepty1, 13 to leki OTC (bez recepty).

Spośród wszystkich 46 produktów, w aptekach dostępnych jest teraz 24.

1 zarówno zwykłe recepty, jak i zastrzeżonego stosowania i na substancje psychotropowe, a także leki stosowane wyłącznie w lecznictwie zamkniętym.

Produkty

Poniżej te produkty przypisane do kategorii Inne, które dostępne są w aptekach.