Statystyki

Glikozydy nasercowe

kategoria ATC o kodzie C01A

Ta podkategoria jest przypisana do kategorii nadrzędnej Leki stosowane w chorobach serca (kod C01).

Zawiera 63 produkty, z czego 33 to leki, których nie można kupić bez recepty1, 25 to leki OTC (bez recepty), 5 to pozostałe produkty bez recepty.

Kategoria zawiera jeden produkt refundowany (każdy z nich może mieć jedno lub więcej opakowań).

Spośród wszystkich 63 produktów, w aptekach dostępnych jest teraz 16.

1 zarówno zwykłe recepty, jak i zastrzeżonego stosowania i na substancje psychotropowe, a także leki stosowane wyłącznie w lecznictwie zamkniętym.

Produkty

Poniżej 16 produktów przypisanych do kategorii Glikozydy nasercowe, które są dostępne w największej ilości aptek.

Podkategorie

Ta kategoria ATC zawiera 4 podkategorie na poziomie drugim. W nawiasie podana jest liczba produktów, które są dostępne w aptekach.

C01A. Glikozydy nasercowe (16)