Pozostałe leki hematologiczne

kategoria ATC o kodzie B06

Ta podkategoria jest przypisana do kategorii nadrzędnej Krążenie, krew (kod B).

Zawiera 26 produktów, z czego 24 to leki, których nie można kupić bez recepty1, 2 to leki OTC (bez recepty).

Kategoria zawiera 4 produkty refundowane (każdy z nich może mieć jedno lub więcej opakowań).

Spośród wszystkich 26 produktów, żaden nie jest dostępny teraz w aptekach.

1 zarówno zwykłe recepty, jak i zastrzeżonego stosowania i na substancje psychotropowe, a także leki stosowane wyłącznie w lecznictwie zamkniętym.

Produkty

Brak produktów przypisanych do tej kategorii, które dostępne są w aptekach.

Podkategorie

Ta kategoria ATC zawiera jedną podkategorię na poziomie trzecim. W nawiasie podana jest liczba produktów, które są dostępne w aptekach.

B06. Pozostałe leki hematologiczne (0)