Krążenie, krew

kategoria ATC o kodzie B, Krew i układ krwiotwórczy: struktura sprzedaży, trend, najważniejsze produkty

Statystyki z danych GdziePoLek. Krążenie, krew: 245 produktów, 1571 opakowań. Najważniejsze produkty: Xarelto, Pradaxa, Neoparin.

Szacunkowy obrót dzienny
średnio na każdą aptekę, zł

Szacunkowy obrót miesięczny
średnio na każdą aptekę, zł

Produkty według obrotu
w % całkowitego obrotu miesiąca

maj cze
Xarelto (Rp) 27,2% 27,2%
Pradaxa (Rp) 19,1% 19,6%
Neoparin (Rp) 8,5% 8,8%
Eliquis (Rp) 7,5% 7,6%
Clexane (Rp) 5,7% 6,3%
Vessel Due F (Rp) 3,4% 3,7%
Brilique (Rp) 3,6% 3,7%
Acard (OTC) 4,4% 3,3%
Polocard (OTC) 2,7% 2,6%
Fraxiparine (Rp) 2,3% 2,5%
Plavix (Rp) 1,2% 1,2%
Sorbifer Durules (Rp) 0,9% 0,9%
Firazyr (Rp) 1,6% 0,9%
Areplex (Rp) 0,9% 0,9%
Fragmin (Rp) 0,5% 0,6%
Warfin (Rp) 0,5% 0,5%
Tardyferon Fol (Rp) 0,5% 0,5%
Cilozek (Rp) 0,4% 0,4%
Cyclonamine (Rp) 0,4% 0,4%
Noclaud (Rp) 0,4% 0,4%
Folik (OTC) 0,4% 0,4%
Acenocumarol WZF (Rp) 0,4% 0,4%
Tardyferon (Rp) 0,3% 0,3%
Feroplex (Rp) 0,3% 0,3%
Distreptaza (Rp) 0,3% 0,3%

Opakowania według obrotu
w % całkowitego obrotu miesiąca

maj cze
Xarelto 28 tabletek (Rp) 11,9% 12,3%
Pradaxa 60 kapsułek butelka (Rp) 9,9% 10,4%
Xarelto 28 tabletek (Rp) 9,2% 9,0%
Pradaxa 60 kapsułek butelka (Rp) 7,7% 7,8%
Eliquis 56 tabletek (Rp) 4,7% 4,6%
Neoparin 10 ampułkostrzykawek (Rp) 4,4% 4,5%
Xarelto 14 tabletek (Rp) 3,8% 3,7%
Clexane 10 ampułkostrzykawek (Rp) 3,3% 3,7%
Vessel Due F 50 kapsułek (Rp) 3,4% 3,7%
Brilique 56 tabletek (Rp) 3,6% 3,7%
Acard 60 tabletek (OTC) 4,0% 3,0%
Eliquis 60 tabletek (Rp) 2,0% 2,0%
Neoparin 10 ampułkostrzykawek (Rp) 1,9% 2,0%
Xarelto 14 tabletek (Rp) 1,7% 1,6%
Neoparin 10 ampułkostrzykawek (Rp) 1,5% 1,5%
Polocard 60 tabletek (OTC) 1,6% 1,4%
Fraxiparine 10 ampułkostrzykawek (Rp) 1,2% 1,3%
Clexane 10 ampułkostrzykawek (Rp) 1,2% 1,2%
Clexane 10 ampułkostrzykawek (Rp) 0,8% 1,0%
Pradaxa 30 kapsułek (Rp) 1,0% 1,0%
Firazyr 1 ampułkostrzykawka + igła 25g/16 milimetrów (Rp) 1,6% 0,9%
Sorbifer Durules 50 tabletek (Rp) 0,9% 0,9%
Areplex 28 tabletek (Rp) 0,8% 0,8%
Plavix 84 tabletki blistry PVC/PVDC (Rp) 0,8% 0,8%
Neoparin 10 ampułkostrzykawek (Rp) 0,6% 0,7%

Źródła i metodyka

Dane są szacunkowe na podstawie całkowitych obrotów (GdziePoLek nie przetwarza danych o paragonach). Wyniki mogą być więc zawyżane przez zejścia ze stanów nie będące sprzedażą (na przykład zwroty).

W przypadku leków refundowanych, obroty liczone są w cenie 100%.

Wyniki miesięczne liczone są dla standardowego miesiąca liczącego 28 dni (4 tygodni), bez świąt. Dla każdego miesiąca kalendarzowego wyniki liczone są na podstawie średniej dla dni roboczych i weekendowych. Wyniki miesięczne są więc porównywalne niezależnie od różnic pomiędzy ilością dni miesięcy kalendarzowych oraz dystrybucją świąt.

Wykorzystanie

Możesz wykorzystać dane lub tworzyć z nich własne wykresy, pod warunkiem podania aktywnego odnośnika do źródła.

Podkategorie

Ta kategoria ATC zawiera 5 podkategorii na poziomie drugim. W nawiasie podana jest liczba produktów, które są dostępne w aptekach.

B. Krążenie, krew (245)