Statystyki

Pozostałe leki stosowane w chorobach przewodu pokarmowego i zaburzeniach metabolizmu

kategoria ATC o kodzie A16A

Ta podkategoria jest przypisana do kategorii nadrzędnej Pozostałe leki stosowane w chorobach przewodu pokarmowego i zaburzeniach metabolizmu (kod A16).

Zawiera 572 produkty, z czego 78 to leki, których nie można kupić bez recepty1, 199 to leki OTC (bez recepty), 295 to pozostałe produkty bez recepty.

Spośród wszystkich 572 produktów, w aptekach dostępnych jest teraz 145.

1 zarówno zwykłe recepty, jak i zastrzeżonego stosowania i na substancje psychotropowe, a także leki stosowane wyłącznie w lecznictwie zamkniętym.

Produkty

Poniżej 25 produktów przypisanych do kategorii Pozostałe leki stosowane w chorobach przewodu pokarmowego i zaburzeniach metabolizmu, które są dostępne w największej ilości aptek.

Podkategorie

Ta kategoria ATC zawiera 3 podkategorie na poziomie drugim. W nawiasie podana jest liczba produktów, które są dostępne w aptekach.

A16A. Pozostałe leki stosowane w chorobach przewodu pokarmowego i zaburzeniach metabolizmu (145)