Statystyki

Syntetyczne leki przeciwcholinergiczne, estry z grupą aminową trzeciorzędową

kategoria ATC o kodzie A03AA

Ta podkategoria jest przypisana do kategorii nadrzędnej Leki stosowane w czynnościowych zaburzeniach jelit (kod A03A).

Zawiera 16 produktów, z czego 14 to leki, których nie można kupić bez recepty1, 2 to leki OTC (bez recepty).

Spośród wszystkich 16 produktów, w aptekach dostępnych jest teraz 10.

1 zarówno zwykłe recepty, jak i zastrzeżonego stosowania i na substancje psychotropowe, a także leki stosowane wyłącznie w lecznictwie zamkniętym.

Produkty

Poniżej te produkty przypisane do kategorii Syntetyczne leki przeciwcholinergiczne, estry z grupą aminową trzeciorzędową, które dostępne są w aptekach.