bloggdzie po lek

Co nowego w refundacji leków? Zmiany od maja 2022

udostępnij:

Milowy krok dla pacjentów chorujących na niewydolność serca, nowe leki wziewne w terapii astmy i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc i kilka zmian w programach lekowych. Tak przedstawiają się najważniejsze zmiany na majowej liście leków refundowanych. Sprawdzamy szczegóły najnowszego obwieszczenia.

Nowe pozycje w refundacji od maja 2022

Refundacją objęto 120 pozycji. Niekiedy jednak znaczenie ma nie tyle duża liczba nowości, co ich "jakość", która może wyrażać się także w poszerzeniu wskazań do refundacji dla leków, które już są zniżkowe. Oznacza to - czasem rewolucyjne - zwiększenie dostępu do tańszej terapii o kolejne grupy pacjentów. Tak właśnie wygląda sprawa flozyn, czyli leków dla chorych na cukrzycę, które okazały się wyjątkowo skuteczne u pacjentów chorujących na serce.

Przełomowa decyzja w sprawie refundacji flozyn u pacjentów z niewydolnością serca

Od maja 2022 w przypadku dwóch leków dodano nowe wskazanie do refundacji. Chodzi o preparaty zawierające dapagliflozynę (Forxiga) oraz empagliflozynę (Jardiance) - oba związki należą farmakologicznie do grupy inhibitorów SGLT2 (flozyn).

Wprowadzenie tych cząsteczek do wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC) określane jest przez kardiologów mianem "największego osiągnięcia terapii niewydolności serca" w ostatnich latach.

Ocenia się, że to leczenie może przedłużyć życie chorych na serce nawet o kilka lat oraz istotnie poprawić jego jakość. Niewydolność serca to postępująca i nieuleczalna choroba, na którą w Polsce może chorować nawet 1,2 mln osób. Uważa się, że decydującą rolę, jeśli chodzi o rokowania, odgrywa czas - wczesne rozpoznanie i wdrożenie odpowiedniego leczenia jest szczególnie istotne. Tymczasem efekty terapii po flozynach widoczne są w ciągu kilku dni lub tygodni, a nie miesięcy, jak to ma miejsce w przypadku starszych leków.

Uważa się, że obecnie najbardziej efektywna terapia niewydolności serca obejmuje stosowanie leków blokujących oś angiotensyna-aldosteron, czyli ACEi (inhibitorów konwertazy angiotensyny) lub ARNI (antagonistów receptora angiotensyny z dodatkiem inhibitora neprylizyny - np. sakubitryl plus walsartan), a także beta-adrenolityków, antagonistów receptora mineralokortykoidowego - np. spironolaktonu lub eplerenonu oraz właśnie flozyn.

Nowoczesne terapie - leki z grupy ARNI i flozyny, redukują ryzyko zgonu z przyczyn krążeniowych oraz zmniejszają prawdopodobieństwo pobytu w szpitalu z powodu niewydolności serca. Mają także efekt nefroprotekcyjny, czyli ochronny w stosunku do nerek.

Wskazania refundacyjne dla pacjentów kardiologicznych dla flozyn na majowej liście leków refundowanych są następujące: "Przewlekła niewydolność serca u dorosłych pacjentów z obniżoną frakcją wyrzutową lewej komory serca (LVEF≤40%) oraz utrzymującymi się objawami choroby w klasie II-IV NYHA pomimo zastosowania terapii opartej na ACEi (lub ARB/ARNi) i lekach z grupy betaadrenolityków oraz jeśli wskazane antagonistach receptora mineralokortykoidów".

Kolejne igły do penów zniżkowe dla cukrzyków

Do refundacji dodano dwa kolejne wyroby medyczne - igły przeznaczone do stosowania ze wstrzykiwaczem (penem) do podskórnych iniekcji leków płynnych - takich jak insulina - do organizmu.

W wykazie refundacyjnym znalazły się Iglessy w wyborze rozmiarów: 30G (0,3 x 8 mm), 31G (0,25 x 5 mm i 0,25 x 6 mm) oraz 32G (0,23 x 4 mm), a także igły Easydrip Classic o tęgości 30G (0,30 x 8 mm) oraz 31G (0,25 x 5 mm) w opakowaniach po 100 sztuk.

Za Iglessy pacjent uprawniony do zniżki zapłaci 5,46 zł, a za EasyDrip Classic - 5,44 zł. Kryteria refundacyjne nie zmieniają się - jest to cukrzyca wymagająca podawania insuliny, z ograniczeniem do 4 opakowań igieł na rok dla jednego pacjenta.

Jakie leki znikają z wykazu refundacyjnego od maja 2022?

W wyniku uwzględnienia wniosków o skrócenie terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych lub jako efekt upłynięcia terminu obowiązywania takich decyzji, w obwieszczeniu na maj nie znajdzie się 80 produktów w porównaniu do poprzedniej listy.

Z wykazu znika grupa produktów, których dostępność w aptekach zintegrowanych z GdziePoLek waha się od 0% do 3%. Oznacza to, że ich wykreślenie z punktu widzenia pacjenta nie powinno mieć wpływu na dostępność refundowanych terapii lub będzie on niewielki. Leki o większej dostępności (4-20%), które tracą dopłatę ze strony NFZ to między innymi leki krążeniowe Irprestan (irbesartan), Ivipril (ramipril) i Simorion (simwastatyna), neurologiczne - przeciwpadaczkowy Levetiracetam Neuropharma, Rivastigmine Mylan stosowany u pacjentów z chorobą Alzheimera czy antybiotyk Klabax w dawce 500 mg po 14 tabletek.

Za które leki pacjent zapłaci mniej?

Dopłata pacjenta spada dla 319 pozycji - od 0,01 zł do 683,05 zł, przy czym dla 117 pozycji obniżka jest większa niż 1 zł, a dla 19 jest większa niż 10 zł. Największa obniżka - o 683,05 zł - dotyczy preparatu Sandostatin LAR w dawce 30 mg oraz o 455,35 zł dla tego samego produktu w dawce 20 mg. Jest to efekt znaczącego obniżenia urzędowej ceny zbytu. Produkt zawiera oktreotyd stosowany w przypadku akromegalii (nadmiernego wydzielania hormonu wzrostu) i niektórych nowotworów.

Nieco mniejsze obniżki dotyczą leków stosowanych w zaburzeniach płodności - Rekovelle (folitropina delta) w dawce 72 mcg/2,16 ml - o 58,16 zł i Gonal-f (folitropina alfa) - o 38,72 zł. Spadek ceny to konsekwencja zmiany podstawy limitu w grupie 69.1 Hormony płciowe – gonadotropiny. Od maja 2022 roku limit w tej grupie wyznaczać będzie produkt Mensinorm (Menotropinum).

Za które leki pacjent zapłaci więcej?

Dopłata chorego rośnie dla 306 pozycji - od 0,01 zł do 2 164,55 zł. Najbardziej drastyczny wzrost dopłaty dotyczy leku Firazyr zawierającego ikatybant - rośnie ona o 2164,55 zł (uprzednio wynosiła 3,20 zł). Firazyr to lek stosowany w leczeniu ostrych zagrażających życiu napadów obrzęku naczynioruchowego. Jest to konsekwencja wprowadzenia pierwszego odpowiednika dla tej molekuły - leku Icatibant Accord, dla którego urzędowa cena zbytu jest istotnie niższa. To właśnie ten lek od maja będzie dla chorych dostępny w cenie ryczałtowej, czyli 3,20 zł.

Ponownie - o 452,70 zł - wzrasta dopłata do wyciągu alergenowego roztoczy kurzu domowego Novo-Helisen Depot w stężeniu 3 (2 fiolki dawki podtrzymującej). Drożeją także o kilkanaście złotych leki przeciwbólowe z oksykodonem i naloksonem (m.in. Oxyduo, Oxynador, Targin).

Nowości w refundacji aptecznej

Z punktu widzenia leków dostępnych w aptekach otwartych do wykazu dołączyły trzy nowości. W szczególności należy zwrócić uwagę na objęcie dopłatą wieloskładnikowych leków stosowanych u pacjentów ze schorzeniami pulmonologicznymi.

Od maja refundowany będzie lek Trelegy Elipta (połączenie flutikazonu, wilanterolu i umeklidynium), Enerzair Breezhaler (glikopyronium, indakaterol i mometazon) oraz Atectura Breezhaler (indekaterol z mometazonem). Nowe, wieloskładnikowe leki wziewne będą stosowane w leczeniu podtrzymującym astmy u pacjentów z niewystarczającą kontrolą objawów choroby po zastosowaniu produktu złożonego z długo działającego agonisty receptorów beta-2 i średnich dawek kortykosteroidu wziewnego, u których wystąpiło jedno lub więcej zaostrzeń astmy w ciągu poprzedniego roku.

To samo wskazanie zostało także dodane do już refundowanego trójskładnikowego leku Trimbow (beklometazon, formoterol i bromek glikopyronium). Dotychczas Trimbow był refundowany jedynie w przypadku spełnienia kryteriów następującego wskazania: Leczenie podtrzymujące u pacjentów dorosłych z umiarkowaną lub ciężką przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP), u których nie uzyskuje się odpowiedniego efektu leczenia podczas jednoczesnego stosowania kortykosteroidu wziewnego i długo działającego agonisty receptorów beta 2 lub jednoczesnego stosowania długo działającego agonisty receptorów beta 2 i długo działającego antagonisty receptorów muskarynowych.

Kolejną refundowaną nowością jest połączenie atorwastatyny z ezetymibem pod nazwą handlową Mizetam. Leczenie skojarzone statyną z ezetymibem (intensywna terapia hipolipemizująca) powinno być prowadzone u pacjentów z bardzo wysokim oraz ekstremalnie wysokim ryzykiem zdarzeń sercowo-naczyniowych. Połączenie skutkuje działaniem synergistycznym i większym spadkiem poziomu "złego cholesterolu" (LDL-C) niż monoterapia każdym z leków. Jest także skuteczniejsze niż podwojenie dawki statyny przy zachowanym, a nawet lepszym profilu bezpieczeństwa.

Refundację zyskuje także lek Rukonest (konestat alfa) do stosowania w ostrych, zagrażających życiu napadach obrzęku naczynioruchowego u dzieci (od 2 roku życia), młodzieży oraz dorosłych z niedoborem inhibitora esterazy C1. Lek jest drogi (cena detaliczna to 3951,82 zł), natomiast pacjent ze wskazaniami będzie mógł zakupić go za ryczałt.

Zmiany w programach lekowych od maja 2022

Od maja nie powstanie żaden nowy program lekowy. Znika natomiast program B.116 dotyczący chorych na zaawansowanego raka szyjki macicy, jednak stosowany w nim bewacyzumab został jedynie przesunięty do refundowania w ramach chemioterapii.

Program B.93 zyskał nowa nazwę - Leczenie chorych na chłoniaki rozlane z dużych komórek B oraz inne chłoniaki B-komórkowe - w związku z objęciem refundacją trzech substancji czynnych: polatuzumabu wedotyny (Polivy), oraz dwóch terapii genowych CAR-T - aksykabtagenu cyloleucelu (Yescarta) oraz tisagenlecleucelu (Kymriah). Czytaj także: Przewodnik po terapiach przeciwnowotworowych.

Zmiany na liście leków bezpłatnych dla seniorów i kobiet w ciąży

Lista leków darmowych dla pacjentów 75+ wzbogaciła się między innymi o refundacyjne nowości, czyli leki Mizetam, Trelegy Ellipta, Enerzair Breezhaler i Atectura Breezhaler. Roszady dotknęły także innych dodanych do refundacji opakowań konkretnych marek produktów leczniczych, jak i wykreślonych, ale żadna substancja nie utraciła finansowania.

Z punktu widzenia kobiet spodziewających się dziecka na liście leków refundowanych dla ciężarnych od maja 2022 nie zajdą żadne istotne zmiany.

Dokładamy wszelkich starań, aby nasz artykuł jak najlepiej oddawał dostępne informacje, ale nie można go traktować jako konsultacji farmaceutycznej. Przed zażyciem leku należy przeczytać ulotkę, a w przypadku pytań skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Wszystkie podane w artykule nazwy produktów oraz zdjęcia są przykładowe i nie stanowią żadnej formy reklamy. Wszystkie prawa autorskie do artykułu są zastrzeżone przez GdziePoLek sp. z o.o.

Inne artykuły na blogu

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk oraz analizy UX (Google Analytics, Hotjar). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.