Leki przeciwzapalne

kategoria ATC o kodzie V10

Ta podkategoria jest przypisana do kategorii nadrzędnej Pozostałe produkty (kod V).

Zawiera 19 produktów, z czego wszystkie to leki, których nie można kupić bez recepty1.

Spośród wszystkich 19 produktów, żaden nie jest dostępny teraz w aptekach.

1 zarówno zwykłe recepty, jak i zastrzeżonego stosowania i na substancje psychotropowe, a także leki stosowane wyłącznie w lecznictwie zamkniętym.

Produkty

Brak produktów przypisanych do tej kategorii, które dostępne są w aptekach.

Podkategorie

Ta kategoria ATC zawiera 3 podkategorie na poziomie trzecim. W nawiasie podana jest liczba produktów, które są dostępne w aptekach.

V10. Leki przeciwzapalne (0)