Statystyki

Chemikalia i reagenty do analiz medycznych

kategoria ATC o kodzie V07AY

Ta podkategoria jest przypisana do kategorii nadrzędnej Gipsy (kod V07A).

Zawiera 8197 produktów, z czego 18 to leki, których nie można kupić bez recepty1, 77 to leki OTC (bez recepty), 8102 to pozostałe produkty bez recepty.

Kategoria zawiera 2 produkty refundowane (każdy z nich może mieć jedno lub więcej opakowań).

Spośród wszystkich 8197 produktów, w aptekach dostępnych jest teraz 1531.

1 zarówno zwykłe recepty, jak i zastrzeżonego stosowania i na substancje psychotropowe, a także leki stosowane wyłącznie w lecznictwie zamkniętym.

Produkty

Poniżej te produkty przypisane do kategorii Chemikalia i reagenty do analiz medycznych, które dostępne są w aptekach.