Statystyki

Gipsy

kategoria ATC o kodzie V07A

Ta podkategoria jest przypisana do kategorii nadrzędnej Pozostałe produkty nieterapeutyczne (kod V07).

Zawiera 41295 produktów, z czego 43 to leki, których nie można kupić bez recepty1, 94 to leki OTC (bez recepty), 41158 to pozostałe produkty bez recepty.

Kategoria zawiera jeden produkt refundowany (każdy z nich może mieć jedno lub więcej opakowań).

Spośród wszystkich 41295 produktów, w aptekach dostępnych jest teraz 6824.

1 zarówno zwykłe recepty, jak i zastrzeżonego stosowania i na substancje psychotropowe, a także leki stosowane wyłącznie w lecznictwie zamkniętym.

Produkty

Poniżej 25 produktów przypisanych do kategorii Gipsy, które są dostępne w największej ilości aptek.