Statystyki

Inne środki diagnostyczne

kategoria ATC o kodzie V04B

Ta podkategoria jest przypisana do kategorii nadrzędnej Testy do badania moczu (kod V04).

Zawiera 347 produktów, z czego żaden nie jest lekiem, którego nie można kupić bez recepty1, jeden to lek OTC (bez recepty), 346 to pozostałe produkty bez recepty.

Kategoria zawiera jeden produkt refundowany (każdy z nich może mieć jedno lub więcej opakowań).

Spośród wszystkich 347 produktów, w aptekach dostępnych jest teraz 62.

1 zarówno zwykłe recepty, jak i zastrzeżonego stosowania i na substancje psychotropowe, a także leki stosowane wyłącznie w lecznictwie zamkniętym.

Produkty

Poniżej te produkty przypisane do kategorii Inne środki diagnostyczne, które dostępne są w aptekach.

Podkategorie

Brak podkategorii.