Statystyki

Testy do badania moczu

kategoria ATC o kodzie V04

Ta podkategoria jest przypisana do kategorii nadrzędnej Pozostałe produkty (kod V).

Zawiera 1249 produktów, z czego 413 to leki, których nie można kupić bez recepty1, 7 to leki OTC (bez recepty), 829 to pozostałe produkty bez recepty.

Kategoria zawiera 33 produkty refundowane (każdy z nich może mieć jedno lub więcej opakowań).

Spośród wszystkich 1249 produktów, w aptekach dostępnych jest teraz 131.

1 zarówno zwykłe recepty, jak i zastrzeżonego stosowania i na substancje psychotropowe, a także leki stosowane wyłącznie w lecznictwie zamkniętym.

Produkty

Poniżej 24 produktów przypisanych do kategorii Testy do badania moczu, które są dostępne w największej ilości aptek.

Podkategorie

Ta kategoria ATC zawiera 2 podkategorie na poziomie trzecim. W nawiasie podana jest liczba produktów, które są dostępne w aptekach.

V04. Testy do badania moczu (131)