Antagonisty receptora leukotrienowego

kategoria ATC o kodzie R03DC: struktura sprzedaży, trend, najważniejsze produkty

Statystyki z danych GdziePoLek. Antagonisty receptora leukotrienowego: 27 produktów, 163 opakowania. Najważniejsze produkty: Singulair 10, Milukante, Promonta 10 mg.

Szacunkowy obrót dzienny
średnio na każdą aptekę, zł

Szacunkowy obrót miesięczny
średnio na każdą aptekę, zł

Produkty według obrotu
w % całkowitego obrotu miesiąca

sie wrz
Singulair 10 (Rp) 18,0% 16,1%
Milukante (Rp) 13,9% 14,4%
Promonta 10 mg (Rp) 11,7% 10,9%
Asmenol (Rp) 9,4% 8,6%
Singulair 5 (Rp) 6,7% 8,3%
Monkasta (Rp) 6,8% 6,4%
Singulair 4 (Rp) 5,2% 6,0%
Montelukast Bluefish (Rp) 5,5% 4,9%
Astmodil (Rp) 5,4% 4,9%
Monkasta (Rp) 2,0% 2,9%
Milukante (Rp) 3,2% 2,4%
Montelukast Sandoz (Rp) 1,8% 2,3%
Astmodil (Rp) 1,5% 2,1%
Montelukast Sandoz (Rp) 2,0% 1,9%
Orilukast (Rp) 1,3% 1,4%
Promonta 5 mg (Rp) 1,0% 1,2%
Montelukast Sandoz (Rp) 0,8% 1,1%
Montelukast Teva (Rp) 1,3% 1,1%
Romilast (Rp) 0,5% 0,7%
Promonta 4 mg (Rp) 0,4% 0,5%
Orilukast (Rp) 0,4% 0,5%
Montelukast Bluefish (Rp) 0,5% 0,5%
Asmenol (Rp) 0,2% 0,2%
Romilast (Rp) 0,3% 0,2%
Montelukast Aurovitas (Rp) 0,1% 0,2%

Opakowania według obrotu
w % całkowitego obrotu miesiąca

sie wrz
Singulair 10 28 tabletek (Rp) 18,0% 16,1%
Milukante 28 tabletek (Rp) 13,9% 14,4%
Promonta 10 mg 28 tabletek (Rp) 11,7% 10,9%
Asmenol 28 tabletek = 2 blistry (Rp) 9,4% 8,6%
Singulair 5 28 tabletek (Rp) 6,7% 8,3%
Monkasta 28 tabletek (Rp) 6,8% 6,4%
Singulair 4 28 tabletek = 2 blistry (Rp) 5,2% 6,0%
Montelukast Bluefish 28 tabletek (Rp) 5,5% 4,9%
Astmodil 28 tabletek pojemnik (Rp) 5,4% 4,9%
Monkasta 28 tabletek (Rp) 1,2% 1,6%
Montelukast Sandoz 28 tabletek (Rp) 1,1% 1,5%
Milukante 28 tabletek (Rp) 2,1% 1,5%
Orilukast 28 tabletek (Rp) 1,3% 1,4%
Monkasta 28 tabletek (Rp) 0,8% 1,3%
Astmodil 28 tabletek (Rp) 0,8% 1,2%
Montelukast Sandoz 28 tabletek (Rp) 1,2% 1,2%
Promonta 5 mg 28 tabletek (Rp) 1,0% 1,2%
Montelukast Sandoz 28 torebek (Rp) 0,8% 1,1%
Montelukast Teva 28 tabletek = 4 blistry (Rp) 1,3% 1,1%
Milukante 28 tabletek (Rp) 1,1% 1,0%
Astmodil 28 tabletek (Rp) 0,7% 0,9%
Montelukast Sandoz 28 tabletek (Rp) 0,7% 0,8%
Montelukast Sandoz 60 tabletek (Rp) 0,8% 0,7%
Promonta 4 mg 28 tabletek (Rp) 0,4% 0,5%
Montelukast Bluefish 28 tabletek (Rp) 0,5% 0,5%

Źródła i metodyka

Dane są szacunkowe na podstawie całkowitych obrotów (GdziePoLek nie przetwarza danych o paragonach). Wyniki mogą być więc zawyżane przez zejścia ze stanów nie będące sprzedażą (na przykład zwroty).

W przypadku leków refundowanych, obroty liczone są w cenie 100%.

Wyniki miesięczne liczone są dla standardowego miesiąca liczącego 28 dni (4 tygodni), bez świąt. Dla każdego miesiąca kalendarzowego wyniki liczone są na podstawie średniej dla dni roboczych i weekendowych. Wyniki miesięczne są więc porównywalne niezależnie od różnic pomiędzy ilością dni miesięcy kalendarzowych oraz dystrybucją świąt.

Wykorzystanie

Możesz wykorzystać dane lub tworzyć z nich własne wykresy, pod warunkiem podania aktywnego odnośnika do źródła.