Statystyki

Inne leki stosowane w chorobach obturacyjnych dróg oddechowych podawane drogą wziewną

kategoria ATC o kodzie R03B

Ta podkategoria jest przypisana do kategorii nadrzędnej Leki stosowane w chorobach obturacyjnych dróg oddechowych (kod R03).

Zawiera 98 produktów, z czego 96 to leki, których nie można kupić bez recepty1, 2 to leki OTC (bez recepty).

Kategoria zawiera 29 produktów refundowanych (każdy z nich może mieć jedno lub więcej opakowań).

Spośród wszystkich 98 produktów, w aptekach dostępnych jest teraz 30.

1 zarówno zwykłe recepty, jak i zastrzeżonego stosowania i na substancje psychotropowe, a także leki stosowane wyłącznie w lecznictwie zamkniętym.

Produkty

Poniżej 24 produktów przypisanych do kategorii Inne leki stosowane w chorobach obturacyjnych dróg oddechowych podawane drogą wziewną, które są dostępne w największej ilości aptek.

Podkategorie

Ta kategoria ATC zawiera 4 podkategorie na poziomie drugim. W nawiasie podana jest liczba produktów, które są dostępne w aptekach.

R03B. Inne leki stosowane w chorobach obturacyjnych dróg oddechowych podawane drogą wziewną (30)