Fluorochinolony

kategoria ATC o kodzie J01MA: struktura sprzedaży, trend, najważniejsze produkty

Statystyki z danych GdziePoLek. Fluorochinolony: 21 produktów, 118 opakowań. Najważniejsze produkty: Levoxa, Cipronex, Nolicin.

Szacunkowy obrót dzienny
średnio na każdą aptekę, zł

Szacunkowy obrót miesięczny
średnio na każdą aptekę, zł

Produkty według obrotu
w % całkowitego obrotu miesiąca

paź lis
Levoxa (Rp) 34,3% 33,4%
Cipronex (Rp) 30,9% 30,9%
Nolicin (Rp) 9,6% 10,0%
Moloxin (Rp) 6,2% 6,5%
Xyvelam (Rp) 6,0% 6,0%
Levofloxacin Aurovitas (Rp) 2,5% 3,1%
Ciprinol (Rp) 2,5% 2,3%
Cipropol (Rp) 2,5% 2,3%
Tarivid 200 (Rp) 1,2% 1,2%
Proxacin 500 (Rp) 1,2% 1,2%
Levalox (Rp) 0,9% 0,9%
Levofloxacin Genoptim (Rp) 0,8% 0,9%
Ciphin 500 (Rp) 0,4% 0,5%
Moxinea (Rp) 0,6% 0,4%
Moxifloxacin Aurovitas (Rp) 0,1% 0,1%
Proxacin 1% (Rp) 0,1% 0,1%
Proxacin 250 (Rp) 0,0% 0,0%
Ciprinol (Rp) 0,0% 0,0%
Floxitrat (Rp) 0,0% 0,0%

Opakowania według obrotu
w % całkowitego obrotu miesiąca

paź lis
Levoxa 10 tabletek (Rp) 30,7% 30,0%
Cipronex 10 tabletek = 1 blister (Rp) 29,5% 29,4%
Nolicin 20 tabletek (Rp) 9,6% 10,0%
Xyvelam 7 tabletek (Rp) 5,5% 5,5%
Levoxa 10 tabletek (Rp) 3,5% 3,4%
Moloxin 10 tabletek (Rp) 2,8% 3,2%
Moloxin 7 tabletek (Rp) 3,1% 3,1%
Levofloxacin Aurovitas 10 tabletek (Rp) 2,5% 3,0%
Cipropol 10 tabletek (Rp) 2,5% 2,3%
Ciprinol 10 tabletek (Rp) 2,4% 2,2%
Cipronex 10 tabletek (Rp) 1,4% 1,5%
Tarivid 200 10 tabletek (Rp) 1,2% 1,2%
Proxacin 500 10 tabletek (Rp) 1,2% 1,2%
Levofloxacin Genoptim 10 tabletek (Rp) 0,8% 0,9%
Levalox 10 tabletek (Rp) 0,8% 0,9%
Ciphin 500 10 tabletek (Rp) 0,4% 0,5%
Moxinea 7 tabletek (Rp) 0,6% 0,4%
Xyvelam 10 tabletek (Rp) 0,4% 0,4%
Moloxin 5 tabletek (Rp) 0,3% 0,3%
Ciprinol 10 tabletek (Rp) 0,1% 0,2%
Moxifloxacin Aurovitas 7 tabletek (Rp) 0,1% 0,1%
Levofloxacin Aurovitas 10 tabletek (Rp) 0,1% 0,1%
Proxacin 1% 10 fiolek (Rp) 0,1% 0,1%
Levalox 10 tabletek (Rp) 0,0% 0,1%
Proxacin 250 10 tabletek (Rp) 0,0% 0,0%

Źródła i metodyka

Dane są szacunkowe na podstawie całkowitych obrotów (GdziePoLek nie przetwarza danych o paragonach). Wyniki mogą być więc zawyżane przez zejścia ze stanów nie będące sprzedażą (na przykład zwroty).

W przypadku leków refundowanych, obroty liczone są w cenie 100%.

Wyniki miesięczne liczone są dla standardowego miesiąca liczącego 28 dni (4 tygodni), bez świąt. Dla każdego miesiąca kalendarzowego wyniki liczone są na podstawie średniej dla dni roboczych i weekendowych. Wyniki miesięczne są więc porównywalne niezależnie od różnic pomiędzy ilością dni miesięcy kalendarzowych oraz dystrybucją świąt.

Wykorzystanie

Możesz wykorzystać dane lub tworzyć z nich własne wykresy, pod warunkiem podania aktywnego odnośnika do źródła.