Glikokortykosteroidy

kategoria ATC o kodzie H02AB: struktura sprzedaży, trend, najważniejsze produkty

Statystyki z danych GdziePoLek. Glikokortykosteroidy: 26 produktów, 228 opakowań. Najważniejsze produkty: Encorton, Dexamethasone Krka, Metypred.

Szacunkowy obrót dzienny
średnio na każdą aptekę, zł

Szacunkowy obrót miesięczny
średnio na każdą aptekę, zł

Produkty według obrotu
w % całkowitego obrotu miesiąca

maj cze
Encorton (Rp) 22,7% 23,2%
Dexamethasone Krka (Rp) 14,4% 15,0%
Metypred (Rp) 13,7% 13,8%
Diprophos (Rp) 11,0% 10,4%
Dexaven (Rp) 7,0% 7,1%
Prednizolon (SFarm) 6,8% 6,1%
Pabi-Dexamethason (Rp) 5,4% 5,4%
Depo-Medrol (Rp) 4,5% 4,4%
Demezon (Rp) 2,1% 2,1%
Hydrocortisonum-Sf (Rp) 1,8% 2,1%
Rectodelt (Rp) 1,9% 2,0%
Corhydron 100 (Rp) 2,3% 1,9%
Hydrocortisonum Jelfa (Rp) 1,5% 1,5%
Depo-Medrol z lidokainą (Rp) 1,3% 1,3%
Encortolon (Rp) 0,8% 0,9%
Meprelon (Rp) 0,7% 0,7%
Medrol (Rp) 0,6% 0,6%
Polcortolon (Rp) 0,6% 0,6%
Solu-Medrol (Rp) 0,2% 0,2%
Predasol (Rp) 0,2% 0,2%
Celestone (Rp) 0,2% 0,2%
Corhydron 25 (Rp) 0,2% 0,2%
Demezon (Rp) 0,1% 0,1%
Dexamethasone Krka (Rp) 0,1% 0,0%
Meprelon (Rp) 0,0% 0,0%

Opakowania według obrotu
w % całkowitego obrotu miesiąca

maj cze
Diprophos 5 ampułek 1 mililitr (Rp) 11,0% 10,4%
Metypred 30 tabletek (Rp) 9,1% 9,1%
Encorton 20 tabletek (Rp) 7,7% 7,7%
Encorton 20 tabletek (Rp) 7,3% 7,5%
Dexamethasone Krka 20 tabletek (Rp) 6,6% 6,6%
Metypred 30 tabletek (Rp) 4,5% 4,7%
Encorton 100 tabletek (Rp) 4,3% 4,4%
Depo-Medrol 1 fiolka (Rp) 4,5% 4,4%
Dexamethasone Krka 20 tabletek (Rp) 3,2% 4,0%
Pabi-Dexamethason 20 tabletek (Rp) 4,0% 3,9%
Dexaven 10 ampułek (Rp) 3,5% 3,7%
Dexaven 10 ampułek (Rp) 3,5% 3,4%
Encorton 20 tabletek (Rp) 3,0% 3,1%
Dexamethasone Krka 20 tabletek (Rp) 3,1% 3,1%
Hydrocortisonum-Sf 60 tabletek (Rp) 1,8% 2,1%
Rectodelt 2 czopki (Rp) 1,9% 2,0%
Corhydron 100 5 fiolek + rozpuszczalnik 2 mililitry (Rp) 2,3% 1,9%
Prednizolon 1 gram (SFarm) 2,4% 1,8%
Demezon 20 tabletek (Rp) 1,7% 1,7%
Hydrocortisonum Jelfa 20 tabletek blister (Rp) 1,5% 1,5%
Prednizolon 1 gram (SFarm) 1,6% 1,5%
Depo-Medrol z lidokainą 1 fiolka 1 mililitr (Rp) 1,3% 1,3%
Dexamethasone Krka 20 tabletek (Rp) 1,4% 1,3%
Prednizolon 0,5 g (SFarm) 1,3% 1,1%
Prednizolon 1 gram (SFarm) 1,0% 0,9%

Źródła i metodyka

Dane są szacunkowe na podstawie całkowitych obrotów (GdziePoLek nie przetwarza danych o paragonach). Wyniki mogą być więc zawyżane przez zejścia ze stanów nie będące sprzedażą (na przykład zwroty).

W przypadku leków refundowanych, obroty liczone są w cenie 100%.

Wyniki miesięczne liczone są dla standardowego miesiąca liczącego 28 dni (4 tygodni), bez świąt. Dla każdego miesiąca kalendarzowego wyniki liczone są na podstawie średniej dla dni roboczych i weekendowych. Wyniki miesięczne są więc porównywalne niezależnie od różnic pomiędzy ilością dni miesięcy kalendarzowych oraz dystrybucją świąt.

Wykorzystanie

Możesz wykorzystać dane lub tworzyć z nich własne wykresy, pod warunkiem podania aktywnego odnośnika do źródła.