Leki zmniejszające stężenie lipidów

kategoria ATC o kodzie C10: struktura sprzedaży, trend, najważniejsze produkty

Statystyki z danych GdziePoLek. Leki zmniejszające stężenie lipidów: 286 produktów, 1478 opakowań. Najważniejsze produkty: Atoris, Roswera, Zahron.

Szacunkowy obrót dzienny
średnio na każdą aptekę, zł

Szacunkowy obrót miesięczny
średnio na każdą aptekę, zł

Produkty według obrotu
w % całkowitego obrotu miesiąca

paź lis
Atoris (Rp) 13,1% 12,9%
Roswera (Rp) 9,7% 9,7%
Zahron (Rp) 6,1% 6,2%
Atorvasterol (Rp) 4,3% 4,2%
Romazic (Rp) 3,7% 3,6%
Tulip (Rp) 3,1% 3,1%
Lipiforma Plus (SD) 2,9% 2,9%
Lipanthyl Supra 215 (Rp) 2,8% 2,7%
Suvardio (Rp) 2,6% 2,5%
Lipanthyl Supra 160 (Rp) 2,5% 2,5%
Lipanthyl 267m (Rp) 2,5% 2,4%
Zaranta (Rp) 2,3% 2,4%
Grofibrat S (Rp) 1,8% 1,8%
Gold Omega 3 65% kwasów tłuszczowych 30 EPA / 20 DHA (SD) 1,5% 1,5%
Atrox 20 (Rp) 1,5% 1,5%
Simvasterol (Rp) 1,3% 1,4%
Rosutrox (Rp) 1,3% 1,3%
Oeparol (SD) 1,5% 1,3%
Ridlip (Rp) 1,1% 1,1%
Atrox 40 (Rp) 1,0% 1,1%
Gold Omega 3 D3+K2 (SD) 1,0% 1,0%
Tulip 40 mg (Rp) 1,0% 1,0%
Lambrinex (Rp) 0,9% 0,9%
Ezen (Rp) 0,9% 0,9%
Mollers Forte z tranem Omega-3 (SS) 1,0% 0,9%

Opakowania według obrotu
w % całkowitego obrotu miesiąca

paź lis
Lipiforma Plus 30 kapsułek (SD) 2,9% 2,9%
Lipanthyl Supra 215 30 tabletek (Rp) 2,8% 2,7%
Lipanthyl Supra 160 30 tabletek (Rp) 2,5% 2,5%
Lipanthyl 267m 30 kapsułek (Rp) 2,5% 2,4%
Atoris 30 tabletek (Rp) 2,2% 2,1%
Atorvasterol 30 tabletek (Rp) 2,1% 2,1%
Atoris 90 tabletek (Rp) 1,9% 1,9%
Atoris 30 tabletek (Rp) 1,8% 1,8%
Romazic 30 tabletek (Rp) 1,6% 1,6%
Gold Omega 3 65% kwasów tłuszczowych 30 EPA / 20 DHA 60 kapsułek (SD) 1,5% 1,5%
Atorvasterol 30 tabletek (Rp) 1,5% 1,5%
Roswera 28 tabletek (Rp) 1,5% 1,4%
Atoris 60 tabletek (Rp) 1,4% 1,3%
Oeparol 60 kapsułek (SD) 1,5% 1,3%
Zahron 56 tabletek (Rp) 1,2% 1,3%
Zahron 28 tabletek (Rp) 1,2% 1,2%
Roswera 90 tabletek (Rp) 1,2% 1,2%
Roswera 28 tabletek (Rp) 1,1% 1,1%
Gold Omega 3 D3+K2 30 kapsułek (SD) 1,0% 1,0%
Suvardio 28 tabletek (Rp) 1,0% 1,0%
Roswera 90 tabletek (Rp) 1,0% 1,0%
Simvasterol 28 tabletek (Rp) 1,0% 1,0%
Romazic 30 tabletek (Rp) 1,0% 1,0%
Atoris 60 tabletek (Rp) 1,0% 1,0%
Tulip 90 tabletek (Rp) 0,9% 0,9%

Źródła i metodyka

Dane są szacunkowe na podstawie całkowitych obrotów (GdziePoLek nie przetwarza danych o paragonach). Wyniki mogą być więc zawyżane przez zejścia ze stanów nie będące sprzedażą (na przykład zwroty).

W przypadku leków refundowanych, obroty liczone są w cenie 100%.

Wyniki miesięczne liczone są dla standardowego miesiąca liczącego 28 dni (4 tygodni), bez świąt. Dla każdego miesiąca kalendarzowego wyniki liczone są na podstawie średniej dla dni roboczych i weekendowych. Wyniki miesięczne są więc porównywalne niezależnie od różnic pomiędzy ilością dni miesięcy kalendarzowych oraz dystrybucją świąt.

Wykorzystanie

Możesz wykorzystać dane lub tworzyć z nich własne wykresy, pod warunkiem podania aktywnego odnośnika do źródła.

Podkategorie

Ta kategoria ATC zawiera 2 podkategorie na poziomie trzecim. W nawiasie podana jest liczba produktów, które są dostępne w aptekach.

C10. Leki zmniejszające stężenie lipidów (286)