Leki zmniejszające stężenie lipidów

kategoria ATC o kodzie C10: struktura sprzedaży, trend, najważniejsze produkty

Statystyki z danych GdziePoLek. Leki zmniejszające stężenie lipidów: 288 produktów, 1578 opakowań. Najważniejsze produkty: Atoris, Roswera, Zahron.

Szacunkowy obrót dzienny
średnio na każdą aptekę, zł

Szacunkowy obrót miesięczny
średnio na każdą aptekę, zł

Produkty według obrotu
w % całkowitego obrotu miesiąca

paź lis
Atoris (Rp) 12,5% 12,1%
Roswera (Rp) 9,6% 9,6%
Zahron (Rp) 6,0% 6,1%
Atorvasterol (Rp) 3,9% 4,0%
Romazic (Rp) 3,8% 3,8%
Tulip (Rp) 2,8% 2,8%
Lipanthyl Supra 215 (Rp) 2,6% 2,5%
Lipanthyl Supra 160 (Rp) 2,4% 2,3%
Suvardio (Rp) 2,4% 2,3%
Lipanthyl 267m (Rp) 2,3% 2,3%
Zaranta (Rp) 2,2% 2,2%
Gold Omega 3 65% kwasów tłuszczowych 30 EPA / 20 DHA (SD) 1,8% 1,8%
Oeparol (SD) 1,6% 1,8%
Grofibrat S (Rp) 1,8% 1,8%
Lipiforma Plus (SD) 1,5% 1,7%
Atrox 20 (Rp) 1,4% 1,4%
Rosutrox (Rp) 1,4% 1,4%
Ezehron Duo 20 mg + 10 mg (Rp) 1,3% 1,3%
Simvasterol (Rp) 1,1% 1,1%
Ezehron Duo 10 mg + 10 mg (Rp) 1,1% 1,1%
Mollers Forte z tranem Omega-3 (SD) 1,0% 1,1%
Atrox 40 (Rp) 1,1% 1,1%
Ridlip (Rp) 1,0% 1,0%
ArmoLIPID (SD) 1,1% 1,0%
Ezen (Rp) 1,0% 1,0%

Opakowania według obrotu
w % całkowitego obrotu miesiąca

paź lis
Lipanthyl Supra 215 30 tabletek (Rp) 2,6% 2,5%
Lipanthyl Supra 160 30 tabletek (Rp) 2,4% 2,3%
Lipanthyl 267m 30 kapsułek (Rp) 2,3% 2,3%
Atorvasterol 30 tabletek (Rp) 1,9% 1,9%
Atoris 30 tabletek (Rp) 1,9% 1,9%
Gold Omega 3 65% kwasów tłuszczowych 30 EPA / 20 DHA 60 kapsułek (SD) 1,8% 1,8%
Atoris 90 tabletek (Rp) 1,9% 1,8%
Oeparol 60 kapsułek (SD) 1,6% 1,8%
Lipiforma Plus 30 kapsułek (SD) 1,5% 1,7%
Atoris 30 tabletek (Rp) 1,6% 1,6%
Romazic 30 tabletek (Rp) 1,6% 1,6%
Atorvasterol 30 tabletek (Rp) 1,4% 1,4%
Roswera 28 tabletek (Rp) 1,3% 1,4%
Roswera 90 tabletek (Rp) 1,3% 1,3%
Zahron 56 tabletek (Rp) 1,2% 1,3%
Atoris 60 tabletek (Rp) 1,2% 1,2%
Zahron 28 tabletek (Rp) 1,2% 1,2%
Roswera 90 tabletek (Rp) 1,1% 1,1%
Romazic 30 tabletek (Rp) 1,1% 1,1%
Roswera 28 tabletek (Rp) 1,0% 1,0%
ArmoLIPID 60 tabletek (SD) 1,1% 1,0%
Mollers Forte z tranem Omega-3 112 kapsułek (SD) 0,9% 1,0%
Suvardio 28 tabletek (Rp) 0,9% 1,0%
Gold Omega 3 D3+K2 30 kapsułek (SD) 0,9% 0,9%
Atoris 90 tabletek (Rp) 1,1% 0,9%

Źródła i metodyka

Dane są szacunkowe na podstawie całkowitych obrotów (GdziePoLek nie przetwarza danych o paragonach). Wyniki mogą być więc zawyżane przez zejścia ze stanów nie będące sprzedażą (na przykład zwroty).

W przypadku leków refundowanych, obroty liczone są w cenie 100%.

Wyniki miesięczne liczone są dla standardowego miesiąca liczącego 28 dni (4 tygodni), bez świąt. Dla każdego miesiąca kalendarzowego wyniki liczone są na podstawie średniej dla dni roboczych i weekendowych. Wyniki miesięczne są więc porównywalne niezależnie od różnic pomiędzy ilością dni miesięcy kalendarzowych oraz dystrybucją świąt.

Wykorzystanie

Możesz wykorzystać dane lub tworzyć z nich własne wykresy, pod warunkiem podania aktywnego odnośnika do źródła.

Podkategorie

Ta kategoria ATC zawiera 2 podkategorie na poziomie trzecim. W nawiasie podana jest liczba produktów, które są dostępne w aptekach.

C10. Leki zmniejszające stężenie lipidów (288)