Statystyki

Pozostałe leki stosowane w chorobach przewodu pokarmowego i zaburzeniach metabolizmu

kategoria ATC o kodzie A16

Ta podkategoria jest przypisana do kategorii nadrzędnej Problemy pokarmowe (kod A).

Zawiera 574 produkty, z czego 79 to leki, których nie można kupić bez recepty1, 197 to leki OTC (bez recepty), 298 to pozostałe produkty bez recepty.

Spośród wszystkich 574 produktów, w aptekach dostępnych jest teraz 147.

1 zarówno zwykłe recepty, jak i zastrzeżonego stosowania i na substancje psychotropowe, a także leki stosowane wyłącznie w lecznictwie zamkniętym.

Produkty

Poniżej 24 produktów przypisanych do kategorii Pozostałe leki stosowane w chorobach przewodu pokarmowego i zaburzeniach metabolizmu, które są dostępne w największej ilości aptek.

Podkategorie

Ta kategoria ATC zawiera jedną podkategorię na poziomie trzecim. W nawiasie podana jest liczba produktów, które są dostępne w aptekach.

A16. Pozostałe leki stosowane w chorobach przewodu pokarmowego i zaburzeniach metabolizmu (147)