Leki na afektywne zaburzenia nastroju

W afektywnych zaburzeniach nastroju dostępne są tylko leki na receptę.

Przegląd ulotek dla pacjentów

Poniżej ulotki dla pacjentów, które zawierają treść związaną z tematem. Bierzemy pod uwagę wszystkie ulotki dostępne w wersji tekstowej1.


Depakine Chrono 500 valproic acid
tabletki powlekane, produkt na receptę, N03AG

Mania występuje w chorobie określanej jako choroba afektywna dwubiegunowa.

w 96% aptek | znajdź Depakine w aptekach

identyczne wyniki: Depakine Chrono 300, Absenor, Depakine Chronosphere 250, Depakine Chronosphere 100, Convulex 300, Depakine Chronosphere 500

Ketrel quetiapine
tabletki powlekane, produkt na receptę, N05AH

... i obrazy, przyjmuje za prawdziwe nieistniejące rzeczy, jest nadmiernie podejrzliwy, zaniepokojony, zagubiony, napięty, ma poczucie winy lub jest przygnębiony; epizody depresyjne w przebiegu choroby dwubiegunowej, kiedy pacjent odczuwa smutek, depresję, brak energii, utratę apetytu, ma poczucie winy lub nie może spać; mania, kiedy pacjent jest bardzo silnie pobudzony, podniecony, pełen entuzjazmu lub nadmier...

w 95% aptek | znajdź Ketrel w aptekach

Doxepin Teva doxepin
kapsułki, produkt na receptę, N06AA

Wskazania do stosowania: stany depresyjne z lękiem i niepokojem w przebiegu psychoz, w tym depresja inwolucyjna i faza depresyjna w chorobie afektywnej dwubiegunowej; depresje i stany lękowe w przebiegu zaburzeń somatycznych oraz chorób organicznych; zespoły depresyjno-lękowe w przebiegu choroby alkoholowej; zaburzenia nerwicowe z objawami depresji lub lęku.

w 89% aptek | znajdź Doxepin w aptekach

Neurotop Retard 300 carbamazepine
tabletki, produkt na receptę, N03AF

W niektórych chorobach układu nerwowego karbamazepina ma działanie przeciwbólowe i wpływa na zaburzenia czucia.

Wskazania do stosowania: Padaczka napady częściowe złożone lub proste napady uogólnione toniczno-kloniczne; mieszane postacie napadów Zespoły maniakalne oraz zapobieganie zaburzeniom maniakalno-depresyjnym (dwubiegunowym).

w 86% aptek | znajdź Neurotop w aptekach

identyczne wyniki: Neurotop Retard 600

Rispolept risperidone
tabletki powlekane, produkt na receptę, N05AX

Epizody maniakalne występują w przebiegu zaburzeń afektywnych dwubiegunowych krótkotrwałym leczeniu (do 6 tygodni) długo utrzymującej się agresji u osób z otępieniem w chorobie Alzheimera, którzy szkodzą sobie lub innym.

Przed zastosowaniem leku należy zastosować alternatywne, niefarmakologiczne metody leczenia krótkotrwałym leczeniu (do 6 tygodni) długotrwałej agresji u niepełnosprawnych intelektualnie dzieci (w wieku powyżej 5 lat) i młodzieży z zaburzeniami zachowania.

w 82% aptek | znajdź Rispolept w aptekach

Lamitrin lamotrigine
tabletki, produkt na receptę, N03AX

Stosuje się go w leczeniu dwóch chorób – padaczki i zaburzeń afektywnych dwubiegunowych.

Lamitrin stosuje się także w leczeniu zaburzeń afektywnych dwubiegunowych.

U pacjentów z zaburzeniami afektywnymi dwubiegunowymi (czasami zwanymi psychozą maniakalno- depresyjną) występują skrajne wahania nastroju z epizodami manii (pobudzenie lub euforia) na przemian z epizodami depresji (głęboki smutek lub rozpacz).

U dorosłych w wieku 18 lat i powyżej Lamitrin można stosować pojedynczo lub w skojarzeniu z innymi lekami w celu zapobiegania epizodom depresji występującym w zaburzeniach afektywnych dwubiegunowych.

w 79% aptek | znajdź Lamitrin w aptekach

Haloperidol WZF haloperidol
tabletki, produkt na receptę, N05AD

Należą do nich zaburzenia psychiczne (takie jak schizofrenia oraz choroba afektywna dwubiegunowa) oraz zaburzenia zachowania.

U młodzieży i dzieci lek Haloperidol WZF stosuje się w leczeniu schizofrenii u pacjentów w wieku od 13 do 17 lat, a w leczeniu zaburzeń zachowania u pacjentów w wieku od 6 do 17 lat.

w 79% aptek | znajdź Haloperidol w aptekach

Tegretol CR 200 carbamazepine
tabletki, produkt na receptę, N03AF

Napady padaczkowe wynikają z przejściowych zaburzeń czynności bioelektrycznej w mózgu, w wyniku której dochodzi do nadmiernego i bardzo gwałtownego wyładowania grupy komórek nerwowych.

Zespół maniakalny oraz zapobieganie nawrotom choroby afektywnej dwubiegunowej (psychozy maniakalno-depresyjnej).

w 79% aptek | znajdź Tegretol w aptekach

identyczne wyniki: Tegretol CR 400

Lamotrix lamotrigine
tabletki, produkt na receptę, N03AX

Stosuje się go w leczeniu dwóch chorób – padaczki i zaburzeń afektywnych dwubiegunowych.

Lamotrix stosuje się także w leczeniu zaburzeń afektywnych dwubiegunowych.

U pacjentów z zaburzeniami afektywnymi dwubiegunowymi (czasami zwanymi psychozą maniakalno-depresyjną) występują skrajne wahania nastroju z epizodami manii (pobudzenie lub euforia) na przemian z epizodami depresji (głęboki smutek lub rozpacz).

U dorosłych w wieku 18 lat i powyżej Lamotrix można stosować jako jedyny lek lub w skojarzeniu z innymi lekami w celu zapobiegania epizodom depresji występującym w zaburzeniach afektywnych dwubiegunowych.

w 75% aptek | znajdź Lamotrix w aptekach

Amizepin carbamazepine
tabletki, produkt na receptę, N03AF

Wykazuje działanie przeciwdrgawkowe, może też modyfikować pewien rodzaj bólu i regulować zaburzenia nastroju.

Amizepin jest stosowany: w leczeniu niektórych rodzajów padaczki w leczeniu bólu występującego w przebiegu niektórych chorób neurologicznych, takich jak np. neuralgia nerwu trójdzielnego w zapobieganiu dwubiegunowym zaburzeniom nastroju (naprzemiennym epizodom depresji i manii) u pacjentów, którzy nie reagują na leczenie produktami litu.

w 73% aptek | znajdź Amizepin w aptekach

Ranofren olanzapine
tabletki, produkt na receptę, N05AH

Wykazano, że Ranofren zapobiega nawrotom tych objawów u pacjentów z chorobą afektywną dwubiegunową, u których uzyskano dobrą odpowiedź na leczenie epizodu manii olanzapiną.

w 66% aptek | znajdź Ranofren w aptekach

Lithium Carbonicum GSK lithium carbonate
tabletki, produkt na receptę, N05AN

Wskazania do stosowania: leczenie epizodu maniakalnego w zaburzeniach afektywnych dwubiegunowych, zapobieganie nawrotom zaburzeń afektywnych dwubiegunowych lub zmniejszanie nasilenia i częstotliwości kolejnych epizodów manii u chorych ze stanami maniakalnymi w wywiadzie, zapobieganie występowania epizodów depresji w zaburzeniach depresyjnych nawracających.

w 64% aptek | znajdź Lithium w aptekach

Lamilept lamotrigine
tabletki, produkt na receptę, N03AX

Stosuje się go w leczeniu dwóch schorzeń - padaczki oraz zaburzeń afektywnych dwubiegunowych.

Lek Lamilept leczy także zaburzenia afektywne dwubiegunowe U osób z chorobą afektywną dwubiegunową (czasami nazywaną psychozą maniakalno-depresyjną) występują skrajne wahania nastroju, z okresami manii (pobudzenie lub euforia) na przemian z okresami depresji (głęboki smutek lub rozpacz).

U dorosłych w wieku 18 lat i powyżej, Lamilept może być stosowany samodzielnie lub z innymi lekami, w celu zapobieżenia epizodom depresji, które występują w chorobie afektywnej dwubiegunowej.

w 62% aptek | znajdź Lamilept w aptekach

Haloperidol Unia haloperidol
krople, produkt na receptę, N05AD

Należą do nich zaburzenia psychiczne (takie jak schizofrenia, choroba afektywna dwubiegunowa) oraz zaburzenia zachowania.

U młodzieży i dzieci lek Haloperidol UNIA stosuje się w leczeniu schizofrenii u pacjentów w wieku od 13 do 17 lat, a w leczeniu zaburzeń zachowania u pacjentów w wieku od 6 do 17 lat.

w 61% aptek | znajdź Haloperidol w aptekach

Zolafren olanzapine
tabletki powlekane, produkt na receptę, N05AH

Wykazano, że Zolafren zapobiega nawrotom tych objawów u pacjentów z chorobą afektywną dwubiegunową, u których uzyskano dobrą odpowiedź na leczenie epizodu manii olanzapiną.

w 59% aptek | znajdź Zolafren w aptekach

Finlepsin 200 Retard carbamazepine
tabletki, produkt na receptę, N03AF

...rwoból nerwu trójdzielnego; idiopatyczny nerwoból nerwu językowo-gardłowego; ból w przebiegu neuropatii cukrzycowej; nerwoból nerwu trójdzielnego w przebiegu stwardnienia rozsianego; profilaktyka zaburzeń afektywnych dwubiegunowych u pacjentów nie reagujących na leczenie litem; zapobieganie napadom drgawkowym w alkoholowym zespole abstynencyjnym w warunkach szpitalnych.

w 54% aptek | znajdź Finlepsin w aptekach

Kwetaplex quetiapine
tabletki powlekane, produkt na receptę, N05AH

Leki te stosowane są w leczeniu chorób, które mogą powodować objawy takie, jak: epizody depresyjne w przebiegu choroby dwubiegunowej, kiedy pacjent odczuwa smutek, depresję, brak energii, utratę apetytu, ma poczucie winy lub nie może spać; mania: pacjent może być bardzo podekscytowany, uradowany, pobudzony, rozentuzjazmowany lub ...

w 54% aptek | znajdź Kwetaplex w aptekach

Ketilept 25 mg quetiapine
tabletki powlekane, produkt na receptę, N05AH

Ketilept może być stosowany do leczenia chorób, takich jak: Choroba dwubiegunowa i ciężkie epizody depresyjne w przebiegu zaburzeń depresyjnych, kiedy pacjent odczuwa silny smutek lub załamanie, ma poczucie winy, brak energii i apetytu lub trudności w zasypianiu.

w 53% aptek | znajdź Ketilept w aptekach

Kwetaplex XR quetiapine
tabletki, produkt na receptę, N05AH

Kwetaplex XR może być stosowany do leczenia chorób takich jak: depresja w przebiegu zaburzenia afektywnego dwubiegunowego i ciężkie epizody depresyjne w przebiegu dużej depresji, kiedy pacjent odczuwa silny smutek lub załamanie, ma poczucie winy, brak energii i apetytu lub trudności w zasypianiu; mania: kiedy pacjent mo...

w 52% aptek | znajdź Kwetaplex w aptekach

Kwetaplex XR quetiapine
tabletki, produkt na receptę, N05AH

Kwetaplex XR może być stosowany do leczenia chorób takich, jak: Depresja w przebiegu zaburzenia afektywnego dwubiegunowego i ciężkie epizody depresyjne w przebiegu dużej depresji, kiedy pacjent odczuwa silny smutek lub załamanie, ma poczucie winy, brak energii i apetytu lub trudności w zasypianiu.

w 52% aptek | znajdź Kwetaplex w aptekach

Ketipinor quetiapine
tabletki powlekane, produkt na receptę, N05AH

Ketipinor jest stosowany w leczeniu kilku chorób takich, jak: depresja w przebiegu choroby dwubiegunowej, kiedy pacjent odczuwa smutek, depresję, brak energii, utratę apetytu, ma poczucie winy lub nie może spać; mania, kiedy pacjent jest bardzo silnie podekscytowany, uradowany, pobudzony, pełen entuzja...

w 49% aptek | znajdź Ketipinor w aptekach

Chcesz wyszukać wśród leków dowolnego terminu?

Przejdź do wyszukiwarki w ulotkach

1 Wszystkie ulotki w formacie PDF, które zawierają treść tekstową (nie obraz). Wyszukiwanie jest automatyczne, Gdzie po lek nie ponosi odpowiedzialności za treść w ulotkach.

Potrzebujesz recepty lub konsultacji lekarza?

umów wizytę Internista